19 stycznia 2011

Odmowy wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

Kampania Przeciw Homofobii monitoruje sprawę odmowy wydania zaświadczenia o stanie cywilnym mężczyźnie chcącemu zawrzeć małżeństwo jednopłciowe z obywatelem Hiszpanii.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy odmówił wydania zaświadczenia o możliwości zawarcia małżeństwa, o które wnioskodawca ubiegał się w trybie art. 71 Ustawy o aktach stanu cywilnego.

Więcej na stronie “Monitoringu”.