Wesprzyj KPH

W dniach 10-11 grudnia 2009 r. w Sztokholmie odbyła się konferencja Agencji Praw Podstawowych UE „Making Rights a Reality for All”.

W obradach uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, rządów krajów UE, politycy, naukowcy. Wśród zaproszonych panelistów byli m.in.: Thomas Hammarberg, komisarz ds. praw człowieka Rady Europy, Nyamko Sabuni, szwedzka minister ds. integracji i równouprawnienia oraz Mary Robinson, była prezydent Irlandii. Zwróciła ona uwagę na problem zagrożeń dla przestrzegania praw człowieka w czasach kryzysu ekonomicznego. „Bieda jest największym zagrożeniem dla praw podstawowych” – powiedziała była prezydent Irlandii.
Dostęp do wymiaru sprawiedliwości, dóbr i edukacji, znalazły się wśród kwestii poruszanych przez uczestników. Zwrócono szczególną uwagę na nierówne traktowanie związków osób tej samej płci w zakresie wolnego przepływu obywateli na terenie Unii. Problemem jest m.in. brak regulacji dotyczących takich związków w wielu krajach, brak pełnej implementacji dyrektyw, itp. Nieobiektywna, pełna uprzedzeń i stereotypów edukacja na temat osób homoseksualnych była także jedną z poruszanych kwestii.
Polska reprezentowana była przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Kampanię Przeciw Homofobii.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?