Wesprzyj KPH

18 lipca br. Walne Zgromadzenie KPH wybrało nowe władze Stowarzyszenia. Prezesem KPH został Tomasz Szypuła. Skład Zarządu został też poszerzony o nowe osoby. 

W niedzielę kończącą Europejskie Dni Równości „EuroPride” (18 lipca 2010) w siedzibie Kampanii Przeciw Homofobii odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Podczas spotkania uchwalono dwuletni plan pracy Stowarzyszenia, przyjęto sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe za 2009 rok, omówiono wydarzenia związane z EuroPride i organizowanym przez KPH Pride Housem, a także wybrano nowe władze Stowarzyszenia.
 
Członkowie i członkinie KPH wybrali nowy, ośmioosobowy zarząd KPH na kadencję 2010-12, w składzie:

Tomasz Szypuła – prezes
Anna Urbańczyk  – wiceprezeska
Agata Chaber – sekretarz zarządu
Robert Biedroń – członek zarządu
Gregory Czarnecki – członek zarządu
Mirosława Makuchowska – członkini zarządu
Alena Shumchyk – członkini zarządu
Sandra Wiktorko – członkini zarządu

Nad pracą Zarządu będzie czuwać trzyosobowa Komisja Rewizyjna. Jej przewodniczącym został Daniel Michalski  – koordynator KPH Szczecin.

Na zdjęciu: pożegnanie Marty Abramowicz, ustępującej prezeski KPH przez Tomasza Szypułę, nowego prezesa organizacji. Obok: Alena Shumchyk, nowa członkini Zarządu. 

Informacje o członkiniach i członkach Zarządu KPH:

Tomasz Szypuła – studiował dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Jagiellońskim (1999-2004), absolwent Szkoły Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (2006), a także Szkoły Liderów Organizacji Pozarządowych (2007). Pomysłodawca i koordynator pierwszej edycji (2004) Krakowskiego Festiwalu Kultury Gejowskiej i Lesbijskiej „Kultura dla Tolerancji”, którego częścią był Marsz Tolerancji. Członek nieformalnej Grupy Inicjatywnej ds. Związków Partnerskich oraz członek zarządu ILGA-Europe.

Anna Urbańczyk – trójmiejska dziennikarka, animatorka kultury i działaczka na rzecz praw człowieka. Absolwentka wiedzy o kulturze. W KPH od 2004 roku, teraz jako członkini zarządu i koordynatorka oddziału trójmiejskiego. Jej głównym polem zainteresowań w organizacji jest animacja kultury i projekty społeczne. Redaguje teksty kampanijnego portalu o różnorodności i tolerancji na Portalu MultiKulti (www.multikulti.org.pl).

Robert Biedroń – doktorant na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Pomysłodawca i współtwórca Kampanii Przeciw Homofobii, obecnie członek zarządu. Autor „Tęczowego elementarza”.

Agata Chaber – studentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, zainteresowana przede wszystkim uprzedzeniami i dehumanizacją. Wolontariat w KPH rozpoczęła od współpracy przy festiwalu Równe Prawa do Miłości, organizowanym przez Grupę Młodzieżową KPH. Obecnie jest koordynatorką wolontariatu w KPH Warszawa i współpracuje z  ogólnoświatową organizacją parasolową IGLYO. Włącza się także w projekty dotyczące promocji różnorodności genderowej i praw kobiet.

Gregory Czarnecki – koordynator projektu „Monitoring Dyskryminacji LGBT w Polsce”, studiował zagadnienia sprawiedliwości społecznej i ochrony środowiska na Uniwersytecie w Vermont/USA. Jest absolwentem E.MA – European Masters in Human Rights and Demcratisation w Wenecji; w swojej pracy magisterskiej badał podobieństwa między zjawiskami antysemityzmu i homofobii w Polsce w CEU-Budapeszt. Od 2002 r. jest aktywnym członkiem KPH.

Alena Shumchyk – feministka, lesbijka, Białorusinka (kolejność  przypadkowa). Od kilku lat mieszka we Wrocławiu. Ukończyła Białoruski  Państwowy Uniwersytet Informatyki i Radioelektroniki, ale zdecydowanie bardziej od komputerów woli pracę z ludźmi. Kwestie nierówności ze względu na niepełnosprawność, płeć, kolor skóry i orientację seksualną najbardziej ją pobudzają do działania. Jest
konsekwentną propagatorką coming outu i widoczności, jako skutecznego narzędzia zwalczania homofobii. Współorganizatorka wrocławskich festiwali i marszów LGBT.

Sandra Wiktorko – koordynatorka KPH Poznań, studiowała filologię polską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie studentka filologii serbskiej i chorwackiej na tej uczelni.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?