Wesprzyj KPH

Środowe posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, na którym Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar, przedstawiał sprawozdanie ze swojej działalności w 2017 roku, miało dramatyczny przebieg. Zostało przerwane, zanim Rzecznik odpowiedział na wszystkie pytania. Przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczący w posiedzeniu w liście otwartym krytykują jego przebieg.

List otwarty organizacji społecznych:

Jako przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczący w dzisiejszym posiedzeniu sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka pragniemy wyrazić nasze oburzenie przebiegiem spotkania.

Przewodniczący Komisji, Stanisław Piotrowicz, brutalnie przerwał w pół słowa wypowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara. Po przedstawieniu obszernego sprawozdania ze swojej działalności w 2017 roku, punktującego najważniejsze problemy z przestrzeganiem praw człowieka w Polsce, Rzecznik miał odpowiedzieć na pytania posłów i posłanek. Nie dane mu jednak było skończyć wypowiedzi, gdy miał się odnieść do kwestii związanych z Trybunałem Konstytucyjnym. W chwili, gdy padły słowa o niepokojących zmianach ustrojowych, Przewodniczący przerwał posiedzenie Komisji.

Zachowanie Przewodniczącego Stanisława Piotrowicza, który upolitycznił posiedzenie Komisji i próbował wmanewrować w bieżącą walkę polityczną organ konstytucyjny, jakim jest Rzecznik Praw Obywatelskich, budzi nasz sprzeciw. Rzecznik stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela, które gwarantuje nam Konstytucja RP. Broni nas, obywatelki i obywateli, przed naruszeniami władzy publicznej. Zamknięcie ust Rzecznikowi Praw Obywatelskich to zamknięcie ust tym, których prawa zostały przez władzę naruszone.

Nasz sprzeciw budzi także niewpuszczenie na posiedzenie Komisji przedstawicielek i przedstawicieli organizacji obywatelskich, m.in. Obywateli RP, KOD i Warszawskiego Strajku Kobiet. Sejm powinien być miejscem dostępnym dla obywatelek i obywateli, a nie odgrodzoną od społeczeństwa twierdzą.

Pod listem podpisują się: Katarzyna Batko-Tołuć (Sieć Obywatelska Watchdog Polska),  Agnieszka Grzybek (Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji Ster),  Jarosław Jagura (Helsińska Fundacja Praw Człowieka), Mirosława Makuchowska (Kampania Przeciw Homofobii), Draginja Nadaždin, (Stowarzyszenie Amnesty International Polska)

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?