30 października 2018

Napisz do Pani Minister Zalewskiej ws. Tęczowego Piątku

Ministra Edukacji Anna Zalewska publicznie skrytykowała Tęczowy Piątek –  akcję, która  ma na celu pokazać młodzieży LGBTQI, że w szkole jest miejsce również dla niej.  Krytyka wydaje się wynikać z niezrozumienia założeń akcji. Dlatego KPH uruchomiło apelarkę, dzięki której każdy może napisać do Pani Minister i wytłumaczyć, dlaczego Tęczowy Piątek jest szkołom potrzebny.

Apelarkę do Ministry Zalewskiej znajdziesz TUTAJ

Napisz do Minister Edukacji, dlaczego uważasz, że Tęczowy Piątek jest potrzebny szkołom w Polsce. Pokaż, że młode osoby LGBT są ważne i  że każdy uczeń i uczennica ma prawo  czuć się bezpiecznie w swojej szkole.

Teksty indywidualnych apeli zbieramy do 13 listopada, by następnie przekazać je Pani Minister Zalewskiej.