Wesprzyj KPH

Polska, wraz z 32 innymi państwami członkowskimi Rady Europy, podpisuje deklarację ministerialną wzywającą do zaangażowania się w ochronę praw osób LGBTI poprzez mechanizmy Rady Europy, kolejną unijną strategię na rzecz równości osób LGBTIQ 2025, a także poprzez działania na szczeblu krajowym. Deklaracja została podpisana w trakcie IDAHOT+ Forum 2024.

Do czego zobowiązuje się polski rząd?

  • Mocne i wspólne z innymi krajami reagowanie na rosnący sprzeciw wobec pełnego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby LGBTIQ+ w Europie oraz zobowiązanie się do dalszego rozwijania i wdrażania standardów praw człowieka i polityk sprzyjających włączeniu społecznemu, które odnoszą się do wielorakich i krzyżujących się wyzwań dla osób LGBTIQ+.
  • Wspieranie instytucji europejskich działających na rzecz ochrony i promowania praw człowieka i równości, w tym Rady Europy, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Agencji Praw Podstawowych UE i Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn; zobowiązanie się do współpracy z Komisją Europejską w sprawie przyszłego odnowienia unijnej strategii na rzecz równości osób LGBTIQ.
  • Wspieranie i współpraca z podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacjami pozarządowymi, organami i agencjami ds. równości oraz rzecznikami praw obywatelskich, a także zapewnienie im odpowiedniego wsparcia, aby mogły wykonywać swoją cenną pracę.
  • Ochrona swobodnego i nieograniczonego dostępu do dostosowanych do wieku informacji na temat płci i seksualności, w formie cyfrowej i drukowanej, dla wszystkich obywateli Europy, niezależnie od ich orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, ekspresji płciowej lub cech płciowych.
  • Ochrona swobodnego wyrażania myśli i opinii w mediach, literaturze i różnych formach ekspresji artystycznej oraz zobowiązanie do zapewnienia dostępu do takiej ekspresji wszystkim obywatelom i obywatelkom Europy, niezależnie od ich orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, ekspresji płciowej lub cech płciowych.

Cieszy nas ta deklaracja i obiecujemy trzymać rządzących za słowo i sprawdzać, jak obietnice będą dotrzymywane.

Zapoznaj się z pełną treścią deklaracji

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?