Wesprzyj KPH

Ministerstwo Sprawiedliwości nie planuje kontynuować prac nad wprowadzeniem zmian w Kodeksie karnym pozwalających na karanie mowy nienawiści skierowanej do osób homo- i biseksualnych oraz transpłciowych – poinformowało Radio Tok Fm. „To wielki krok wstecz! W kraju, gdzie co dziesiąty gej i lesbijka doznaje przemocy motywowanej homofobią zmiany w Kodeksie karnym gwarantujące ochronę osobom LGBT są niezbędne!” – odpowiada Kampania Przeciw Homofobii.

Kampania Przeciw Homofobii, wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi, od wielu lat postuluje zmianę przepisów w zakresie mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści. Wprowadzenie do art. 256 Kodeksu karnego piątej przesłanki, jaką jest orientacja seksualna, zaleciły Polsce międzynarodowe organizacje, w tym. m.in. komitet ds. tortur ONZ. „Ubolewamy, że Ministerstwo Sprawiedliwości pod rządami PiS postanowiło zawiesić prace rozpoczęte przez poprzedni rząd. Zmiany w Kodeksie karnym są niezbędne dla zwiększenia bezpieczeństwa osób homo- i biseksualnych, wśród których średnio co dziesiąta doznaje przemocy fizycznej motywowanej homofobią. Sytuacja wygląda jeszcze gorzej w przypadku osób transpłciowych, które doświadczają tego typu przemocy znacznie częściej” – mówi wiceprezeska KPH, Mirosława Makuchowska. „W poprzedniej kadencji, minister Grabarczyk opowiedział się za koniecznością modyfikacji Kodeksu karnego tak, by chronił on również mniejszości seksualne. Żałujemy, że obecny rząd nie podziela tego stanowiska. Do tej pory żaden rząd nie złożył projektu dot rozszerzenia ochrony przed przestępstwami z nienawiści na osoby LGBT, ale były składane projekty poselskie (między innymi przez TR i SLD) i mamy nadzieje, ze w tej kadencji podobny projekt złoży Nowoczesna“ – dodaje.

Na konieczności kontynuowania prac nad zmianami w Kodeksie karnym zwraca również uwagę Magdalena Świder z KPH – „Obowiązujące w Polsce prawo karne charakteryzuje się zróżnicowanym poziomem ochrony przed najbardziej drastycznymi przejawami dyskryminacji w zależności od jej motywów. Artykuł 256 Kodeksu karnego jasno mówi o nawoływaniu do nienawiści na tle różnic wyznaniowych, etnicznych czy narodowościowych. Polski Kodeks karny pomija jednak orientację seksualną jako przesłankę podlegająca ochronie. Brak regulacji prawnych w tym zakresie tworzy klimat wrogości, lekceważenia i pogardy w stosunku do osób należących do określonych grup i stwarzają atmosferę społecznego przyzwolenia na naruszania ich praw obywatelskich oraz dalszą dyskryminację.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?