Wesprzyj KPH

Ministerstwo Zdrowia uznało, że osobą bliską dla pacjenta jest również partner tej samej płci. Oznacza to, że geje i lesbijki mają prawo uzyskać informacje nt. stanu zdrowia partnera lub partnerki przebywającego/przebywającej w szpitalu. 

W odpowiedzi na zapytanie wystosowane przez Kampanię Przeciw Homofobii do Ministerstwa Zdrowia czytamy, że personel medyczny ma obowiązek udzielić informacji o stanie zdrowia pacjenta osobie bliskiej*. Ministerstwo uznało również, że wydana przez KPH Karta Informacji Medycznych I.C.E. jest dokumentem wystarczającym do upoważnienia partnera osoby tej samej płci do uzyskania informacji o jej stanie zdrowia.

Upoważnienie do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia może być złożone przy przyjęciu do szpitala albo przy pierwszej wizycie w poradni. Ważne i skuteczne jest również oświadczenie sporządzone poza podmiotem leczniczym, jeśli zawiera imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz podpis pacjenta. Karta Informacji Medycznych I.C.E spełnia powyższe wymagania i może być podstawą udzielenia informacji dotyczących zdrowia pacjenta.

To bardzo pozytywny sygnał wysłany do pacjentów LGBT przez polskie Ministerstwo Zdrowia. Trudności w uzyskaniu informacji o stanie zdrowia partnera to jeden z najpoważniejszych problemów z którym spotykają się osoby LGBT w ochronie zdrowia – podsumowuje decyzję Ministerstwa ekspert ds. zdrowia KPH, Marcin Rodzinka. Osobą bliską w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest m.in. małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta. Coraz częściej personel medyczny uznaje za osoby pozostające we wspólnym pożyciu partnerów/partnerki tej samej płci, jednak wciąż bywa to problematyczne. Rozwiązaniem może być Karta Informacji Medycznych I.C.E. – dodaje Rodzinka.

Odpowiedź na pismo została wydana na przełomie zmiany rządu, kiedy Ministerstwem Zdrowia kierował Prof. Marian Zembala (Platforma Obywatelska) i jest uznawana za oficjalne stanowisko Ministerstwa.

Osoby zainteresowane otrzymaniem Karty Informacji Medycznych I.C.E., prosimy o wysłanie maila na adres: jskonieczna@kph.org.pl. W treści maila należy podać imię i nazwisko oraz adres, na który ma zostać wysłana karta.

*Osoba bliska w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 roku poz. 159, z późn. zm.).

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?