Wesprzyj KPH

Pełnomocniczka ds. równego traktowania, Elżbieta Radziszewska, „nie widzi uzasadnienia” powoływania zespołu ds. przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.

W piśmie przesłanym do KPH, minister Radziszewska odmawia utworzenia zespołu, złożonego z organizacji pozarządowych i ekspertów zajmujących się problematyką LGBT, ponieważ taki działa przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Natychmiast na te słowa zareagowała prezeska KPH, Marta Abramowicz zwracając uwagę w swoim stanowisku, iż „Rzecznik jest instytucją niezależną od rządu. W kompetencjach Rzecznika nie leży też realizacja zadań administracji rządowej, w tym zakresu kompetencji Pani Biura”. „Chciałabym również zauważyć, że przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich działa zespół ds. przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy wobec kobiet, a podobny zespół działa również przy Pani Biurze. Tak więc inicjatywa zaproponowana przeze mnie, wydaje się nie stać w sprzeczności z obecną praktyką i polityką kierowanego przez Panią Minister Biura”.

Abramowicz zwróciła się również o przekazanie informacji na temat wszelkich realizowanych obecnie przez administrację rządową działaniach dotyczących konkretnie przeciwdziałania dyskryminacji i nietolerancji ze względu na orientację seksualną.

Info: KPH

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?