Wesprzyj KPH

MASZ WSPIERAJĄCĄ MAMĘ? AKCEPTUJĄCEGO OJCA?

Kampania Przeciw Homofobii przystępuje do kampanii społecznej dotyczącej rodziców osób LGBT. Kompletujemy zespół mam i ojców, którzy chcieliby się zaangażować w:

a.kontakty z mediami,

b.różne formy działań na rzecz równości,

c.telefoniczne rozmowy z innymi rodzicami, którzy takiego kontaktu potrzebują.Ponieważ są to spore wyzwania, pragniemy przygotować na nie chętnych rodziców z całej Polski, proponując udział w cyklu warsztatów.

AKADEMIA ZAANGAŻOWANEGO RODZICA

Zapraszamy każdą osobę zainteresowaną do zgłoszenia się udziału w 5 bezpłatnych, weekendowych warsztatach w Warszawie na temat wiedzy o homoseksualności, sposobów radzenia sobie z objawami homofobii i transfobii, kontaktowania się z mediami itp. Zapewniamy dojazd i nocleg oraz posiłek w ciągu dnia. Powiedz o tym swojej mamie i tacie. Lub mamie i tacie, którzy być może chcieliby się zaangażować.

Planujemy również powstanie FILMU DOKUMENTALNEGO o rodzicach dzieci LGBT. Zapraszamy do udziału w filmie niezależnie od warsztatów Akademii. więcej informacji: kremin@kph.org.pl

Planowane tematy warsztatów AKADEMII ZAANGAŻOWANEGO RODZICA to:

1.30.06./1.7. 2012 w Warszawie

Poznanie się i integracja grupy. Co zmienia coming out dziecka w naszym życiu? Korzyści i wyzwania związane z ujawnieniem się nas jako rodziców przed własnym otoczeniem społecznym. Co i w jaki sposób chcemy w tej grupie rodziców wspólnie osiągnąć? (2 dni)

2.25/26. sierpnia 2012 w Warszawie

Wiedza o homoseksualności i transpłciowości – aspekty społeczne (również kwestia stereotypów i języka), zdrowotne, psychologiczne. (2 dni)

3.8/9. września 2012 w Warszawie

A. Wiedza o regulacjach prawnych dotyczących osób LGBT w Polsce i na świecie (0,5 dnia)

B. Rodzicielstwo osób LGBT. Współczesna wiedza na temat rozwoju psychospołecznego dzieci wychowujących się w rodzinach jednopłciowych (0,5 dnia).

C. Jak pogodzić solidarność z homoseksualnym dzieckiem z wiarą i stanowiskiem Kościoła Katolickiego? Jak prowadzić dialog z osobami wierzącymi? (1 dzień)

4.Jak kontaktować się z mediami? Jak mówić publicznie o sprawach niosących wielki ładunek emocjonalny? (2 dni)

5.Jak rozmawiać i wspierać rodzica, któremu trudno się pogodzić z tym, że jego/jej dziecko jest lesbijką, gejem lub osobą trans? (2 dni)

Osoby, które wezmą udział w warsztatach, będziemy prosić o wzięcie czynnego udziału w planowanej przez nas kampanii społecznej. W jej ramach pragniemy umożliwić rodzicom, którym trudno jest zaakceptować homoseksualną orientację lub tożsamość płciową własnego dziecka, możliwość kontaktu z innymi rodzicami, którzy mają za sobą podobne doświadczenia. Zainteresowana część uczestniczek i uczestników naszej Akademii będzie mogła wspierać innych rodziców poprzez rozmowę telefoniczną lub drogą mailową.

Weekendowe warsztaty są bezpłatne, odbywać się będą głównie w Warszawie, w miesiącach lipiec-listopad 2012 r. Dokładne terminy zostaną ogłoszone po zakończeniu rekrutacji. W każdy weekend szkoleniowy zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, nocleg i 2 posiłki.

Pracujemy również nad stworzeniem ram do zaangażowania się w międzynarodową wymianę z rodzicami z innych europejskich krajów. Naszym marzeniem byłoby powstanie w Polsce społeczności rodzin osób LBGT, angażującej się na rzecz równych praw i akceptacji osób o każdej orientacji (psycho)seksualnej i tożsamości płciowej. Zgłoszenia prosimy kierować do 20 czerwca 2012 r. na adres: kremin@kph.org.pl, tel. 506 055 713

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?