23 lutego 2009

Marta Abramowicz nową prezeską KPH

Marta Abramowicz została nową prezeską Kampanii Przeciw Homofobii (wcześniej pełniła funkcję wiceprezeski).

Marta Abramowicz została nową prezeską Kampanii Przeciw Homofobii (wcześniej pełniła funkcję wiceprezeski). Dotychczasowego prezesa – Roberta Biedronia wybrano do sześcioosobowego Zarządu KPH. Wiceprezesem organizacji został Tomasz Szypuła (przez ostatnie 4 lata sekretarz zarządu) a sekretarz Zarządu została była koordynatorka KPH Wrocław – Mirosława Makuchowska. Ponadto w skład Zarządu KPH weszli Mariusz Kurc – zastępca redaktorki naczelnej czasopisma „Replika” wydawanego przez KPH oraz Anna Urbańczyk – koordynatorka KPH Trójmiasto.

W dniach 21-22 lutego 2009 w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń Kampanii Przeciw Homofobii, podczas którego – oprócz wyborów nowych władz – przyjęto uchwałę o skierowaniu apelu do Andrzeja Czumy – Ministra Sprawiedliwości, Janusza Kochanowskiego – Rzecznika Praw Obywatelskich i Elżbiety Radziszewskiej – Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania o wprowadzenie takich zmian do kodeksu karnego, aby chronił on przed mową nienawiści i przestępstwami z nienawiści z powodu orientacji seksualnej.

Członkowie i członkinie KPH z Krakowa, Lublina, Szczecina, Śląska, Trójmiasta, Warszawy i Wrocławia przez 2 dni debatowali na temat działalności stowarzyszenia, dzieląc się swoimi problemami, a także sukcesami z 2 ostatnich lat działalności. Podsumowano dwuletnią kadencję ustępującego zarządu. Przyjęto także plan działania KPH na kolejne 2 lata, w którym m. in. zapisano prace nad utworzeniem oddziału KPH w każdym mieście wojewódzkim, zapewnienie pomocy psychologicznej i prawnej dla ofiar homofobii, prace nad wprowadzeniem w Polsce przepisów dotyczących równego traktowania, w tym ustawy o związkach partnerskich.

Obradujący członkowie i członkinie KPH uroczyście podziękowali ustępującemu prezesowi i twórcy Kampanii Przeciw Homofobii – Robertowi Biedroniowi, który wyraźnie wzruszony podziękował za ostatnie 8 lat zaufania i współpracy.

Kampania Przeciw Homofobii istnieje od 2001 roku i ma status organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie działa na rzecz równego traktowania osób bi-, homoseksualnych i transgenderowych w Polsce. KPH ma grupy lokalne w Krakowie, Lublinie, Szczecinie, na Śląsku, Toruniu, Trójmieście, Warszawie , Wrocławiu oraz w Nowym Jorku.