Wesprzyj KPH

Marta Abramowicz została nową prezeską Kampanii Przeciw Homofobii (wcześniej pełniła funkcję wiceprezeski).

Marta Abramowicz została nową prezeską Kampanii Przeciw Homofobii (wcześniej pełniła funkcję wiceprezeski). Dotychczasowego prezesa – Roberta Biedronia wybrano do sześcioosobowego Zarządu KPH. Wiceprezesem organizacji został Tomasz Szypuła (przez ostatnie 4 lata sekretarz zarządu) a sekretarz Zarządu została była koordynatorka KPH Wrocław – Mirosława Makuchowska. Ponadto w skład Zarządu KPH weszli Mariusz Kurc – zastępca redaktorki naczelnej czasopisma „Replika” wydawanego przez KPH oraz Anna Urbańczyk – koordynatorka KPH Trójmiasto.

W dniach 21-22 lutego 2009 w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń Kampanii Przeciw Homofobii, podczas którego – oprócz wyborów nowych władz – przyjęto uchwałę o skierowaniu apelu do Andrzeja Czumy – Ministra Sprawiedliwości, Janusza Kochanowskiego – Rzecznika Praw Obywatelskich i Elżbiety Radziszewskiej – Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania o wprowadzenie takich zmian do kodeksu karnego, aby chronił on przed mową nienawiści i przestępstwami z nienawiści z powodu orientacji seksualnej.

Członkowie i członkinie KPH z Krakowa, Lublina, Szczecina, Śląska, Trójmiasta, Warszawy i Wrocławia przez 2 dni debatowali na temat działalności stowarzyszenia, dzieląc się swoimi problemami, a także sukcesami z 2 ostatnich lat działalności. Podsumowano dwuletnią kadencję ustępującego zarządu. Przyjęto także plan działania KPH na kolejne 2 lata, w którym m. in. zapisano prace nad utworzeniem oddziału KPH w każdym mieście wojewódzkim, zapewnienie pomocy psychologicznej i prawnej dla ofiar homofobii, prace nad wprowadzeniem w Polsce przepisów dotyczących równego traktowania, w tym ustawy o związkach partnerskich.

Obradujący członkowie i członkinie KPH uroczyście podziękowali ustępującemu prezesowi i twórcy Kampanii Przeciw Homofobii – Robertowi Biedroniowi, który wyraźnie wzruszony podziękował za ostatnie 8 lat zaufania i współpracy.

Kampania Przeciw Homofobii istnieje od 2001 roku i ma status organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie działa na rzecz równego traktowania osób bi-, homoseksualnych i transgenderowych w Polsce. KPH ma grupy lokalne w Krakowie, Lublinie, Szczecinie, na Śląsku, Toruniu, Trójmieście, Warszawie , Wrocławiu oraz w Nowym Jorku.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?