Wesprzyj KPH

List organizatorów Festiwalu Transeuropa (w tym KPH) do Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ws. homofobicznych wypowiedzi pracowników naukowych KUL-u.

Lublin, dnia 1 czerwca 2011 r.

Rektor KUL
Jego Magnificencja
Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk

Z niepokojem i zasmuceniem przyjmujemy informacje o wypowiedziach niektórych pracowników naukowych KUL dotyczących zakończonego właśnie w Lublinie Międzynarodowego Festiwalu Transeuropa – festiwalu promującego idee praw człowieka i poszanowania tych praw. Jego lubelska edycja poświecona była prawom kobiet, mniejszości seksualnych, narodowych i etnicznych, a także kwestiom ekologii i wolności sztuki.

Tymczasem zdaniem Pana dr M. Czachorowskiego był to „festiwal sodomitów” i „sodomski maraton”, na który „udały się zastępy sodomitów”. Słowa te są tym bardziej zdumiewające, gdy się ma świadomość zainteresowań naukowych Pana doktora (m.in. jak czytamy na stronie KUL – „etyka seksualna, zwłaszcza zagadnienia antykoncepcji, rozwodów, homoseksualizmu, pedagogika seksualna; feminizm” – http://www.kul.pl/marek-czachorowski,12931.html). Nazywając zatem bohaterów i uczestników festiwalu „sodomitami” nie tylko jest oszczerczy, ale zdradza przy tym niekompetencję w dziedzinie  swoich badań.

Z kolei Pan dr A. Juros nazwał zorganizowanie wystawy „Madonny” Katarzyny Hołdy w lubelskiej Galerii Labirynt (dodać należy, że skargę wniósł zanim wystawa została otwarta, z czego wynika, że nie miał możliwości jej obejrzeć) – świadomą prowokacją posiadającą znamiona przestępstwa, która swoim przesłaniem, treścią „jest przedłużeniem zbrodniczych działań wobec Błogosławionego Jana Pawła II”, a nawet więcej – „jest przedłużeniem zbrodniczego zamachu”. To są przecież trudne do pojęcia pomówienia.

Pan dr Marek Czachorowski opinię o festiwalu wyraził na antenie Radia Maryja (http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=25886), natomiast Pan dr Andrzej Juros w skardze adresowanej do Prezydenta Miasta Lublina (przesłanej do wiadomości radnych miejskich, prokuratury, redakcji Gazety Polskiej i Naszego Dziennika). Opinie tego ostatniego przedostały się do pozostałych mediów.

Wyżej przytoczone wypowiedzi stanowią przykłady typowej „mowy nienawiści” – są agresywne i obraźliwe. Dotyczą nie tylko przedstawianych podczas festiwalu treści, jego twórców i organizatorów, ale również odbiorców i czynnych uczestników. Warto nadmienić, że wśród tych drugich znaleźli się m.in. także inni pracownicy KUL.

Ubolewamy, że takie wypowiedzi pochodzą od pracowników naukowych KUL, uczelni o wielkich tradycjach, jak również, że były to w istocie jedyne ataki na zorganizowany w Lublinie festiwal. Mamy nadzieję, że nie jest to wyraz oficjalnego stanowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w sprawie festiwalu. Wypowiedzi cytowanych uczonych nie tylko dalekie są od chrześcijańskiego systemu wartości poszanowania bliźniego, który przecież zbieżny jest z przyjętymi w tej części Europy standardami poszanowania praw człowieka, ale również godzą w Statut KUL i ustawę o szkolnictwie wyższym.

Z przykrością także zauważamy, że uczeni KUL – Pan dr M. Czachorowski i Pan dr A. Juros na co dzień przecież pracujący z młodzieżą, być może również w warunkach akademickich przekazują podobne opinie i treści, zupełnie odstające nie tylko od przyjętych standardów, ale również stanu współczesnej wiedzy.  Wypowiedzi jak cytowane powyżej z całą pewnością nie są godne nauczyciela akademickiego żadnej wyższej uczelni w Polsce, tym bardziej katolickiej.

Apelujemy więc o wnikliwą analizę działań i oficjalnych wypowiedzi pracowników naukowych KUL i wyciągnięcie względem nich odpowiednich konsekwencji.                                 

W imieniu organizatorów, współorganizatorów i uczestników Festiwalu Transeuropa:

Rafał Czekaj (Krytyka Polityczna Klub w Lublinie)
Anna Dąbrowska (Stowarzyszenie Homo Faber, Lublin)
dr Joanna Hołda (Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych)
Aleksandra Gulińska (Stowarzyszenie Homo Faber, Lublin)
Alicja Kawka (Stowarzyszenie Homo Faber, Lublin)
dr Tomasz Kitliński (Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Lublin)
Magdalena Linkowska (Galeria Labirynt, Lublin)
Szymon Pietrasiewicz (Przestrzeń Inicjatyw Twórczych Tektura, Lublin)
Piotr Skrzypczak (Stowarzyszenie Homo Faber, Lublin)
Tomasz Szypuła (Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa)

Do wiadomości:
Gazeta Wyborcza Redakcja Lublin
Krytyka Polityczna Klub w Lublinie
Indeks 73

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?