Wesprzyj KPH

Studiujesz medycynę? Chcesz być jeszcze lepszym lekarzem lub lekarką? Szukasz okazji do zdobycia dodatkowych kompetencji? Szkolenie „LGBT Medicine” to okazja dla Ciebie!

Szkolenie dla przyszłych lekarzy dotyczące pracy z pacjentem nieheteroseksualnym oraz transpłciowym odbędzie się 14-15 listopada 2015 roku na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. LGBT Medicine stanowi uzupełnienie treści przekazywanych na studiach medycznych i jest odpowiedzią na zgłaszane przez studentów
i studentki medycyny zapotrzebowanie. Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak:

  • specyficzne potrzeby zdrowotne pacjentów i pacjentek nieheteroseksualnych oraz transpłciowych
  • prawa pacjentów i pacjentek LGBT oraz ich bliskich
  • psychologiczne uwarunkowania sprawowania opieki nad pacjentem (m.in. stres mniejszościowy)
  • wprowadzenie w kontekst społeczny dyskryminacji pacjentów LGBT

Szkolenie będzie prowadzone przez wykładowców Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także przez adwokatkę z biura Rzecznika Praw Obywatelskich: dra n. med. Roberta Kowalczyka, dr Katarzynę Bojarską, adw. Annę Mazurczak oraz Marcina Rodzinkę.

Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

  • na jakie szczególne problemy zdrowotne zwracać uwagę
  • jak wygląda aktualny stan wiedzy medycznej dotyczący orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej
  • jak rozmawiać z pacjentem LGBT
  • jak postępować, aby przestrzegać praw pacjenta

Z badań przeprowadzonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich (Wiedza lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie równego traktowania pacjentów niehetroseksualnych w praktyce lekarskiej oraz Równe traktowanie w percepcji osób nieheteroseksualnych w obszarze opieki zdrowotnej)  z inicjatywy m.in. organizacji pozarządowych wynika, że stopień dyskryminacji pacjentów nieheteroseksualnych w polskim sektorze ochrony zdrowia jest wysoki, przy czym kluczowym elementem mającym wpływ na to zjawisko są osobiste uprzedzenia personelu medycznego. Wychodząc z założenia, że kluczowym elementem przeciwdziałania postawom dyskryminacyjnym jest edukacja zdecydowano się podjąć kroki zmierzające do kształcenia przyszłych lekarzy i lekarek już na etapie studiów medycznych.

Termin i miejsce: 14-15 listopada 2015 roku, Gdański Uniwersytet Medyczny
Godziny: sobota 10:00-17:15, niedziela: 9:00-15:30

Na zgłoszenia czekamy do 6 listopada 2015 roku. Formularz zgłoszeniowy

Szczegółowy program zostanie przesłany razem z potwierdzeniem uczestnictwa.

Kontakt: Marcin Rodzinka (mrodzinka@kph.org.pl, 22 620 83 37)

Dla osób spoza Trójmiasta organizatorzy zapewniają zwrot kosztów podróży (II klasa PKP, autobusy) oraz zakwaterowanie w Gdańsku po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby w formularzu.

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Pełny dostęp – edukacja dla sektora ochrony zdrowia” współfinansowanego z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Realizatorem projektu jest Kampania Przeciw Homofobii, a partnerami Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Fundacja Watch Health Care.

baner

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?