Wesprzyj KPH

Prawnik KPH, wieloletni szef Grupy Prawnej organizacji nominowany został do nagrody Prawnik Pro Bono. Dzisiaj ogłoszono nazwiska 36 kandydatów, spośród których zostanie wybrany tegoroczny zwycięzca.

Krzysztof Śmiszek od 2001 roku był szefem Grupy Prawnej Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii. W latach 2003-2005 prawnikiem w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, gdzie zajmował się analizą i praktycznym stosowaniem ustawodawstwa antydyskryminacyjnego oraz był współkoordynatorem projektu PHARE 2002 „Usprawnienie polityki równego traktowania kobiet i mężczyzn”, reprezentant Polski w Komitecie wspólnotowym programu walki z dyskryminacją  (2001 – 2006). Prowadził szkolenia z prawa antydyskryminacyjnego m.in. dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, związków zawodowych, prawników organizacji pozarządowych. Autor licznych publikacji na temat prawnych aspektów dyskryminacji m.in. w Rzeczpospolitej (Żółte Strony), Gazecie Wyborczej i Gazecie Prawnej. Współautor (wraz z Karoliną Kędziorą) książki „ Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu”; redaktor wielu publikacji prawniczych, w tym książki „Przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej w świetle prawa polskiego oraz standardów europejskich”. W latach 2008-2010 pracował w Brukseli jako prawnik i koordynator programowy w EQUINET – Europejskiej Sieci Współpracy Urzędów ds. Równego Traktowania. Obecnie jest doktorantem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. „Rzeczpospolita” nieprzerwanie od ośmiu lat sprawuje nad nim patronat medialny.

Konkurs promuje prawników, którzy udzielają darmowych porad prawnych, uczą innych prawa lub służą swoją wiedzą m.in. organizacjom pozarządowym. Mogą to być także osoby, które zakładają organizacje społeczne niosące pomoc charytatywną lub działają na ich rzecz.

Kandydatów do tytułu Prawnik Pro Bono może zgłosić każdy, zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. W kapitule konkursu zasiadają wybitni polscy prawnicy.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?