Wesprzyj KPH

Wróć

KPH zwraca się do Ministra Sikorskiego w sprawie wsparcia przez Polskę projektu LGBTI Roadmap

W bieżącym roku rządy Holandii, Wielkiej Brytanii,Szwecji, Finlandii oraz rząd Regionu Flamandzkiego wystąpiły z inicjatywąprzyjęcia przez Komisję Europejską projektu LGBT Roadmap, zawierającegoplan działań na rzecz zwiększania równouprawnienia osób LGBTI. Plan tensłużyć ma zapewnieniu ciągłości obecnie realizowanych programów, a także wyznaczeniunowych celów w obszarze równego traktowania osób nieheteronormatywnych oraztranspłciowych, przy jednoczesnym poszanowaniu standardów wynikających z KartyPraw Podstawowych oraz Programu Sztokholmskiego.

W celu zagwarantowania jak największego poparcia dla projektu LGBTI Roadmap rządy wymienionych powyżej państw wystąpiły do pozostałych państw-członków Unii Europejskiej z prośbą o przyłączenie się do tej inicjatywy. Wyrazem poparcia dla przyjęcia tego planu działań ma być w szczególności podpisanie przez stosownych przedstawicieli każdego z Państw listu otwartego, adresowanego do Komisarz sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa, Pani Viviane Reading. List ten ma umocnić Panią Komisarz co do konieczności podjęcia zdecydowanych działań w kierunku przyjęcia tego dokumentu.

 

W związku z powyższym KPH wystąpiła do Pana Ministra w trybie dostępu do informacji publicznej z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy Pan Minister zamierza przyłączyć się do pozostałych sygnatariuszylistu skierowanego do Komisarz Reading.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?