Wesprzyj KPH

Pod koniec 2010 Komisja Europejska rozpoczęła proces konsultacji na temat możliwych sposobów ułatwienia przepływu dokumentów urzędowych i uznawania skutków powodowanych prze akty stanu cywilnego, a co za tym idzie przepływu osób w ramach UE. Zebrane uwagi mają posłużyć opracowaniu polityki Unii Europejskiej dotyczącej problemów z przepływem dokumentów obywateli oraz podjęcia inicjatywy ustawodawczej w tym zakresie.

Kampania Przeciw Homofobii wzięła udział w tym procesie. Inicjatywa ta bowiem wpisuje się w prowadzone od kilku lat przez KPH działania na rzecz zniesienia dyskryminujących praktyk i przepisów polskich, uniemożliwiających wydawania polskim obywatelom i obywatelkom zaświadczeń o stanie cywilnym potrzebnych do sformalizowania związku jednopłciowego za granicą. Opowiedzieliśmy się m.in. za ujednoliceniem wzorów aktów stanu cywilnego, co ułatwi i zmniejszy koszty przepływu dokumentów. Ponadto zasugerowano zredagowanie jednolitych norm kolizyjnych, które obowiązywałyby wszystkie państwa członkowskie w sprawach transgranicznych. Zwróciliśmy także uwagę na konieczność wprowadzenia uregulowań, które nakładałyby na państwa członkowskie konieczność uznawania statusu cywilnego obywateli innych krajów EU na swoim terytorium.

Link do dokumentu w języku angielskim.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?