21 lutego 2016

KPH z nowym zarządem

Walne Zgromadzenie stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii wybrało nowy zarząd. Prezesem KPH po raz kolejny został Chaber. Nie zmienili się również wiceprezeska KPH i sekretarz zarządu, którymi nadal będą Mirosława Makuchowska i Slava Melnyk. Na osoby członkowskie zarządu wybrani zostali: Paweł Knut, Katarzyna Remin oraz Marcin Rodzinka.

Poza zarządem wybrany został skład Sądu Dyscyplinarnego i Komisji Rewizyjnej. W skład Sądu wchodzą: Jan Świerszcz, Magdalena Świder oraz Aneta Birnbaum. Komisja Rewizyjna KPH tworzyć będą: Pat Kulka, Aga Kostrzewa oraz Agata Kwaśniewska.

IMG_1612

Magdalena Świder i Aneta Birnbaum – członkinie Sądu Dyscyplinarnego KPH

IMG_1710(2)

Agata Kwaśniewska, Pat Kulka i Aga Kostrzewa – członkinie Komisji Rewizyjnej KPH