09 kwietnia 2013

KPH wzięło udział w konsultacjach Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania

KPH wzięło udział w konsultacjach Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania przygotowanego przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Przygotowaliśmy opinię na temat Programu oraz będziemy śledzić jego proces legislacyjny. Nasza opinia do przeczytania [tutaj]