Wesprzyj KPH

Wróć

KPH wśród organizacji prezentujących się na Giełdzie Projektów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

20 kwietnia w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbyła się Giełda Projektów, na której prezentowano programy promujące postawy otwartości wobec innych tradycji i kultur, przeciwdziałające dyskryminacji oraz wspierające przedsięwzięcia z zakresu edukacji historycznej i obywatelskiej. Jedną z organizacji biorących udział w giełdzie była Kampania Przeciw Homofobii, która zaprezentowała projekt „Berlin – Yogyakarta”.

[Zobacz więcej…]

Projekt „Berlin – Yogyakarta” ma na celu przypomnienie historii prześladowań gejów, lesbijek, osób biseksualnych i transpłciowych przez nazistów podczas ich panowania w Europie oraz podkreślenie, że prawa człowieka są niezbywalne i przysługują każdemu człowiekowi, również osobom nieheteroseksualnym. Narzędziem do realizacji tego celu była wystawa, której tytuł tworzą nazwy dwóch miast z dwóch kontynentów. W ten sposób została podkreślona globalna skala zarówno zjawiska wykluczania jak i obowiązywania praw człowieka. Z nazwą Yogyakarty łączy się aktualna część wystawy, Berlinowi przypisany jest jej aspekt historyczny. Szkicuje on początki i osiągnięcia ruchu na rzecz emancypacji osób nieheteroseksualnych oraz przedstawia historię ich prześladowań przez nazistów.

Giełda projektów odbyła się w ramach konferencji „Międzykulturowość w edukacji historycznej” organizowanej w partnerstwie z Europejskim Centrum im. A. H. Wergelanda w Norwegii i przy wsparciu Rady Europy.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?