Wesprzyj KPH

Po naszej analizie treści zawartych na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, która wykryła treści dyskryminujące osoby homo- i biseksualnej w pytaniach egzaminacyjnych oraz w treści Rozporządzenia Ministra Zdrowia zawierającego program nauczania oraz interwencji w tej sprawie m.in. do Ministerstwa Zdrowia, Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zgłosiło się do KPH z prośbą o współpracę przy poprawianiu programu nauczania.KPH stworzy szereg rekomendacji dotyczących treści nauczania znajdujących się w trzech modułach, w których tematyka orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej jest poruszana. Dotyczą one ramowego programu bloku specjalistycznego specjalizacji dla położnych w dziedzinach pielęgniarstwa rodzinnego, pielęgniarstwa ginekologicznego oraz poradnictwa w zakresie przygotowania rodziny do funkcji prokreacyjnej. W miejscu treści traktujących homoseksualność czy biseksualność jako zaburzenie, co sprzeczne jest z współczesnymi standardami medycznymi, pojawią się informacje dotyczące różnorodności orientacji seksualnych oraz tożsamości płciowych, homofobii zinternalizowanej oraz transpłciowości i interseksualności. Zrewidowane i omówione zostaną także zagadnienia dotyczące prostytucji, seksu grupowego oraz masturbacji.
„Rzetelna edukacja osób zajmujących się pielęgniarstwem i położnictwem ma szczególne znaczenie dla przeciwdziałania dyskryminacji osób LGBTQ. – mówi Agata Loewe, koordynatorka Zespołu Roboczego ds. Zdrowia w KPH – Badania pokazują, że osoby nieheteronormatywne ukrywają swoją orientację seksualną lub unikają chodzenia do lekarza z nawet najbardziej podstawowymi problemami w obawie przed stygmatyzacją. Zdarza się, że przedstawiciele służby zdrowia demonstrują homo- i transfobiczne postawy, wyśmiewają, obrażają lub odmawiają pomocy osobom LGBTQ. To przez to, że nikt nie uczy ich, że orientacja seksualna i tożsamość płciowa to integralne elementy osobowości, a nie formy zaburzeń, i że osobom LGBTQ należy się taki sam szacunek i opieka jak wszystkim innym”.

Zespół Roboczy KPH ds. Zdrowia we współpracy z innymi specjalistami z tego zakresu stworzy omówienia zagadnień orientacji seksualnej i tożsamości płciowej oraz rekomendacje do programów nauczania, które wkrótce zostaną wdrożone.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?