Wesprzyj KPH

Kamania Przeciw Homofobii reguje na wykluczenie osób LGBT z udziału w Żywej Bibliotece przez Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. Białostocka instytucja ignoruje postulaty lokalnej społeczności LGBT oraz ofertę wsparcia inicjatywy wystosowaną przez grupę IRIS. Zarząd KPH wystosował pismo do Centrum im. Ludwika Zamenhofa przypominające o założeniach stojących za ideą Żywej Biblioteki z postulatem niewykluczania z niej grup w Polsce dyskryminowanych.  

Centrum im. Ludwika Zamenhofa

ul. Warszawska 19

15-001 Białystok 

Szanowni Państwo,

Kampania Przeciw Homofobii, działająca od 11 lat ogólnopolska organizacja mająca na celu zwiększanie świadomości społecznej na temat osób LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz transpłciowych) oraz walkę z dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, z niepokojem przygląda się sposobowi realizacji  Żywej Biblioteki przez Państwa Centrum.

Żywa Biblioteka jest metodą praktykowaną na całym świecie pod ponad dziecięciu lat. Jej założeniem jest umożliwienie szerokiej społeczności kontaktu i poznania problemów, z jakimi spotykają się dyskryminowane w danym środowisku grupy mniejszościowe. Z badań KPH przeprowadzonych w 2007 roku wynika, że 17,6% badanych osób homo- i biseksualnych doświadczyło przemocy fizycznej, zaś 51,4% przemocy psychicznej. Badania przeprowadzone w 2010 roku na potrzeby raportu „Przemoc motywowana homofobią” pokazują, że ponad połowa respondentów doświadczyła przemocy więcej niż raz. Według statystyk OBOP z 2005 roku 89% respondentów odpowiedziało, że ich zdaniem kontakty homoseksualne są czymś nienormalnym, a 34%, że osób homoseksualnych nie toleruje. Statystyki CBOS z 2005 mówią, że połowa respondentów odpowiedziała, że nie zaakceptowałaby osoby homoseksualnej jako swojego współpracownika, a 77% jako nauczyciela. Według sondażu CBOS z maja 2008 roku 66% społeczeństwa odmawia osobom LGBT prawa do publicznych manifestacji, zaś 37% chciałoby aby państwo wprowadziło karanie za kontakty homoseksualne. Jednocześnie 66% potwierdza, iż społeczeństwo polskie do osób homoseksualnych odnosi się wrogo, a 20%, iż państwo powinno osoby homoseksualne zwalczać. Dodatkowo, z danych uzyskanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Dialogu wiemy, iż inicjatywy dotyczące osób dyskryminowanych ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową cieszą się w Białymstoku dużym zainteresowaniem. W świetle tych informacji oraz ostatnich ksenofobicznych pobić, napaści i morderstwa, które miały miejsce na terenie Podlasia uważamy, że pominięcie osób LGBT w księgozbiorze Żywej Biblioteki organizowanej przez Centrum im. Ludwika Zamenhofa jest przejawem nieuzasadnionego wykluczenia dużej grupy społecznej, która na co dzień funkcjonuje w społeczności Podlasia.

Jesteśmy zdania, że Centrum im. Ludwika Zamenhofa, do celów którego należym.in. „propagowanie postaw dialogu i tolerancji wobec odmienności, otwarcia na inne nacje, kultury, religie i światopoglądy” oraz „stworzenie bogatej i różnorodnej formalnie oferty kulturalnej dla mieszkańców miasta i regionu”, powinno dołożyć wszelkich starań, aby podczas Żywej Biblioteki reprezentowane były wszystkie grupy narażone na wykluczenie i dyskryminację. Zwłaszcza, że Centrum jest instytucją finansowaną ze środków publicznych i zgodnie z § 4. oraz § 11. Uchwały Rady Miasta Białegostoku LX-728-10 z dn. 25.10.2010 jest zobowiązane do realizacji powyższych celów. Wyrażamy w związku z tym nadzieję, że księgozbiór tegorocznej Żywej Biblioteki zostanie poszerzony o osoby homo- i biseksualne oraz transpłciowe. Decyzję o wykluczeniu osób LGBT z udziału w Żywej Bibliotece uważać będziemy za przejaw dyskryminacji.

Z poważaniem

w imieniu zarządu Kampanii Przeciw Homofobii

Agata Chaber

Prezes Zarządu

Do wiadomości:

1.  Koordynator ds. Równego Traktowania w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim – Andrzej Władysław Gawkowski

2.  Prezydent Miasta Białegostoku – Tadeusz Truskolaski

3.  Gazeta Wyborcza Białystok

4.  Gazeta Współczesna

5.  Kurier Poranny

6.  Radio Białystok

7.  Radio Akadera

8.  Białystok Online

9.  TVP Białystok

10.     Teraz Białystok

11.     Grupa IRIS

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?