Wesprzyj KPH

Setki nowych wolontariuszy, dziesiątki wydarzeń w całej Polsce, dziewięć nowych oddziałów, kilka grup wolontariackich w mniejszych miastach. Tak w skrócie możemy podsumować rok 2009, który dla KPH przebiegał pod znakiem aktywizacji lokalnych środowisk LGBT w całej Polsce. Wszystkie te działania były możliwe dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Stefana Batorego.

W styczniu br. w Lublinie zorganizowano spotkanie, na które zostały zaproszone Polskie organizacje LGBT, a także najstarsza na świecie organizacja gejowsko-lesbijska z Holandii – COC Eindhoven, które jest partnerskim miastem Lublina. W ten sposób, swoją działalność rozpoczął KPH Lublin. Od lutego lesbijki i geje z województwa lubelskiego mogli uczestniczyć w licznych imprezach tematycznych, a mieszkańcy Lublina uczestniczyć np. w ulicznym happeningu z okazji Dnia Milczenia.
Drugim miastem w którym w tym roku zaczęło funkcjonować KPH był Rzeszów. Oddział od razu zasłynął pionierskimi w tym mieście imprezami gejowsko-lesbijskimi.
W kolejnym oddziale – KPH Olsztyn pod koniec maja ruszył cykl cotygodniowych spotkań filmowych  o tematyce LGBTQ, a w listopadzie odbył się festiwal „Bez Tabu”.

Na lipcowym spotkaniu założycielskim w Poznaniu było dwadzieścia siedem osób, które następnie założyły KPH Poznań i zasłynęły  akcją wręczenia Wojciechowi Cejrowskiemu „prezentów” od Kampanii ( m.in. maskotki teletubisia).

Kolejnym miastem była Zielona Góra, gdzie grupa młodych ludzi postanowiła powołać oddział także w swoim mieście. Dziś współpracują z psychologiem, który udziela porad osobom LGB oraz prowadzą cotygodniowy dyżur w telefonie zaufania.
Pod koniec sierpnia powstała Grupa Inicjatywna KPH w Białymstoku, której głównym celem jest integracja środowiska gejowsko-lesbijskiego w województwie podlaskim.
Do tej pory Opole było miastem w którym ruch był słabo reprezentowany. Po opublikowaniu informacji o spotkaniu założycielskim w tym mieście zgłosiło się wiele osób, które chcą działać na rzecz równouprawnienia gejów i lesbijek. Obecnie mają w planach panel dyskusyjny na temat akceptacji i samoakceptacji osób homoseksualnych oraz projekcje filmów o tematyce prawnoczłowieczej.
W Łodzi od dłuższego czasu istniała silna potrzeba aktywizacji lokalnych gejów i lesbijek, czego efektem było powstanie oddziału KPH. Stało się to pod koniec listopada. Już w grudniu łódzki oddział zorganizował debatę na temat związków partnerskich oraz współorganizował festiwal filmowy „A million different loves”.
Ostatnim miastem wojewódzkim w którym powstał oddział są Kielce. Kielecka grupa inicjatywna 1 grudnia, podczas dnia walki z AIDS rozdawała prezerwatywy i ulotki informacyjne na głównej ulicy miasta.

W trakcie ogólnopolskiej akcji promującej wolontariat w KPH oraz zakładanie nowych oddziałów w miastach wojewódzkich, zgłaszało się wiele osób z mniejszych miast sygnalizując potrzebę  organizowania wydarzeń skierowanych do  lokalnych społeczności  LGBT spoza miast wojewódzkich. Furtką dla takich  działaczy jest utworzenie grup wolontariackich KPH. W 2009 roku takie grupy powstały m.in. we Włocławku i Jeleniej Górze.  

Osoby zainteresowane założeniem grupy wolontariackiej prosimy o kontakt: wolontariat@kph.org.pl

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?