Wesprzyj KPH

KPH odpowiedziała na pismo Ministerstwa Sprawiedliwości skierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zmian w kodeksie karnym.

Oto treść pisma:

Warszawa, 14 lipca 2009 roku

Pan
Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Profesorze,

W odpowiedzi na pismo Pana Profesora z 06 lipca br. (RPO-607860-I/09/MK) uprzejmie dziękuję za przesłanie do wiadomości reprezentowanego przeze mnie Stowarzyszenia kopii pisma Ministra Sprawiedliwości z 24 czerwca br.

Występując w imieniu Kampanii Przeciw Homofobii przedstawiam poniżej stanowisko w sprawie konieczności nowelizacji obecnie obowiązujących przepisów Kodeksu karnego. Stanowisko to jest uznane za wspólne dla większości działających w Polsce organizacji działających na rzecz społecznej i prawnej emancypacji osób homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych oraz walczących z dyskryminacją z powodu orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Działając wspólnie organizacje te pracują od kilku miesięcy nad projektem nowelizacji ustawy z 06 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 roku, Nr Nr 88, poz. 553 z późn. zm.; dalej jako „kk”). Podkreślenia wymaga, że nie jest to projekt jednej organizacji LGBTQ , ale całej ich koalicji, w skład której wchodzą m.in.:
192″

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?