18 listopada 2011

KPH w sprawie Krytyki Politycznej

Kampania Przeciw Homofobii, ogólnopolska organizacja pozarządowa pracująca na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową oraz promująca równość i różnorodność, będąca członkinią Koalicji 11. Listopada stanowczo sprzeciwia się oskarżeniom rzucanym przeciw Krytyce Politycznej.

Mając w pamięci długoletnią współpracę z Krytyką Polityczną oraz dwuletnią współpracę z Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat jesteśmy zdania, iż działalność tej organizacji wielokrotnie przyczyniała się do szerzenia kultury, równości, różnorodności oraz pokojowego dialogu. Byliśmy również uczestnikami wiecu Kolorowa Niepodległa organizowanego przez Krytykę Polityczną i możemy oświadczyć, iż było to zgromadzenie pokojowe, pozbawione agresji.

W związku z tym uważamy oskarżenia zawarte w wystąpieniu radnych PiS-u za bezpodstawne i stanowczo domagamy się wycofania tych oskarżeń oraz zaprzestania prób oczernienia Krytyki Politycznej.