Wesprzyj KPH

KPH zwraca się ponownie do minister Radziszewskiej o informację w sprawie działań polskiego rządu w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i nietolerancji ze względu na orientację seksualną. 

Z uwagi na daleko posuniętą ogólnikowość przekazanych przez minister Radziszewską informacji o działaniach administracji rządowej w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i nietolerancji ze względu na orientację seksualną, KPH zwróciła się do minister Radziszewskiej z prośbą o uszczegółowienie przekazanych danych. Poniżej treść pisma w tej sprawie:

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2009 r.

Sz. P. Minister Elżbieta Radziszewska
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Szanowna Pani Minister,

W imieniu Stowarzyszenia „Kampania Przeciw Homofobii” uprzejmie dziękuję za przekazaną przez Panią informację w przedmiocie obecnych działań administracji rządowej w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i nietolerancji ze względu na orientację seksualną, jak w załączeniu do pisma znak BPRT442023(10)09/MG z 28 lipca 2009. Jednocześnie – w nawiązaniu do przedmiotowego pisma – z uwagi na daleko posuniętą ogólnikowość przekazanych informacji, zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o uszczegółowienie przekazanych danych poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

Działania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Udzielanie porad prawnych
213″

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?