06 października 2009

KPH składa raport do ONZ

KPH złożyła raport alternatywny do raportu rządowego do ONZ.

KPH wraz z Federacją na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz Centrum Praw Kobiet złożyła raport alternatywny do raportu rządowego z wykonywania
postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Raport rządowy wraz z raportem alternatywnym będzie
rozpatrzony w Genewie przez Komitet Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych w listopadzie br.