Wesprzyj KPH

3 marca br. w Austriackim Forum Kultury odbyło się zorganizowane przez Kampanię Przeciw Homofobii seminarium o penalizacji przestępstw z nienawiści ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną i tożsamość płciową. Projekt ustawy został złożony w Sejmie na ręce wicemarszałka Jerzego Wenderlicha.

W seminarium udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych LGBTQ – Krzysztof Kliszczyński z Lambdy Warszawa i Przemysław Szczepłocki – współtwórca projektu – ze Stowarzyszenia Pracownia Różnorodności. Nie zabrakło ekspertów zajmujących się innymi grupami społecznymi, których ochrona została objęta projektem. Sylwia Spurek wypowiadała się w kwestii przestępstw ze względu na płeć, dr Monika Zima z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym – ze względu na niepełnosprawność, a Renata Durda z „Niebieskiej Linii”– przybliżyła zgromadzonym problematykę ageismu (dyskryminacji ze względu na wiek). Na seminarium wystąpił  Mateusz Woiński z Instytutu Prawa Karnego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który przedstawił trudności jakie może napotkać próba nowelizacji kodeksu karnego.

W trakcie trwania  seminarium – Prezes KPH – Tomasz Szypuła oraz koordynatorka Grupy Prawnej – Zofia Jabłońska w Sejmie, przekazali gotowy projekt nowelizacji ustawy wicemarszałkowi Jerzemu Wenderlichowi. Projekt został złożony na ręce przedstawicieli klubu SLD podczas konferencji prasowej.Posłowie SLD zobowiązali się wnieść projekt do laski marszałkowskiej jeszcze w tej kadencji. Tomasz Szypuła podkreślił jak ważne jest, aby przepisy penalizujące mowę nienawiści i inne przestępstwa z nienawiści uwzględniały przesłanki orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, a także przesłanki wieku, płci i niepełnosprawności.

Relacja Gazety Wyborczej: http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,9195957,SLD__w_marcu_projekty_o_zwiazkach_partnerskich_i_mowie.html

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?