09 maja 2009

KPH rozpoczyna współpracę z amerykańskimi prawnikami

KPH podpisało porozumienie z prestiżową międzynarodową firmą prawniczą Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP z siedzibą w Nowym Jorku dotyczące analizy możliwości prawnych zawierania przez obywateli polskich związków partnerskich w Niemczech, Szwecji i Holandii.

Jest to kolejne działanie Grupy Prawnej KPH w ramach projektu „Dyskryminacja osób LGBT w Polsce”.

Pomoc prawna amerykańskich prawników jest wynikiem uczestnictwa KPH w Forum Pro Bono koordynowanym przez Public Interest Law Institute z siedzibą w  Budapeszcie.