Wesprzyj KPH

KPH pyta Ministerstwo Pracy o postępy prac w programie PROGRESS.

Warszawa, dnia 15 października 2010

Sz. P. Dyrektor Elwira Gross – Gołacka
Departament Analiz Ekonomicznych
i Prognoz
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

Szanowna Pani Dyrektor,

W imieniu członków stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii, ogólnopolskiej organizacji działającej na rzecz osób LGBT (lesbijek, gejów, osób bi- i transpłciowych) uprzejmie proszę o informacje dotyczącą rekomendacji wypracowanych w ramach realizowanego przez kierowany przez Panią Dyrektor Departament projektu „Postęp, zwalczenie dyskryminacji, promocja różnorodności” w ramach finansowanego ze środków unijnych programu PROGRESS.

Przedstawiciele kierowanej przeze mnie organizacji czynnie uczestniczyli w spotkaniach realizowanych w ramach projektu oraz włączyli się w wypracowanie ww. rekomendacji, które, jak informowano na wstępie każdego spotkania, miały być wdrożone w kolejnych realizowanych przez rząd polski projektach w ramach PROGRESS.

Mając powyższe na uwadze, proszę o informacje jakie projekty obecnie realizowane przez polską administrację rządową wdrażają wspomniane wyżej rekomendacje. Uprzejmie proszę również o przekazanie ostatecznego tekstu ww. rekomendacji, gdyż do dnia dzisiejszego, pomimo zaangażowania czasu i wiedzy członków Kampanii Przeciw Homofobii, nigdy nie otrzymaliśmy końcowego efektu naszej pracy. Tekst rekomendacji nie jest również dostępny na żadnej ze stron rządowych.

Z poważaniem,

Tomasz Szypuła
Prezes
Kampania Przeciw Homofobii  

   

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?