Wesprzyj KPH

KPH, Zjednoczenie Pozytywni w Tęczy oraz Zieloni 2004 protestują przeciwko nierzetelnym i dyskryminującym wypowiedziom Waldemara Burzyńskiego, koordynatora Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego HIV/AIDS w Rzeszowie, opublikowanym 27 lipca br. w Gazecie Codziennej „Nowiny”.

Rzeszów, dnia 29 lipca 2011

Redakcja Gazety Codziennej Nowiny

Z niepokojem i zasmuceniem przyjmujemy wypowiedź Pana Waldemara Burzyńskiego zamieszczoną w gazecie codziennej Nowiny w artykule pt. „Przybywa zakażeń wirusem HIV” autorstwa Anny Janik z dnia 27-07-2011. W tekście artykułu czytamy przytoczoną wypowiedz Pana Burzyńskiego: To oni najczęściej podejmują ryzykowne zachowania seksualne, czyli te homoseksualne, bez zabezpieczenia i z wieloma partnerami (…).

Pragniemy wyrazić nasze zdanie w omawianej kwestii oraz zaprotestować przeciwko używaniu krzywdzących oraz dyskryminujących określeń, jak również posługiwaniu się nierzetelną nomenklaturą medyczną. Współczesna epidemiologia nie rozdziela ryzykownych kontaktów seksualnych na hetero- czy homoseksualne. Posługiwanie się takimi określeniami, jakich używa Pan Burzyński niesie ryzyko nieprawidłowego zrozumienia przekazywanych treści, co może skutkować wzrostem popularności przekonania, iż orientacja homoseksualna jest czynnikiem ryzyka zakażenia HIV.  

Pragniemy również dodać, iż współczesna medycyna nie zna pojęcia grupa ryzyka. Mówimy raczej o zachowaniach ryzykownych. Zachowania mogą być podejmowane bez względu na to do jakiej grupy społecznej się należy.

Ponadto z raportów Krajowego Centrum ds. HIV/AIDS wynika, że od dnia 1 stycznia do 31 kwietnia 2011 w województwie podkarpackim wykryto 2 przypadki zakażenia wirusem HIV na 548 w całym kraju, a co za tym idzie liczba zakażonych osób wirusem HIV zasugerowana przez Pana Burzyńskiego wydaje się być zawyżona.

Podawanie do opinii publicznej informacji niemających odzwierciedlenia w najnowszej nauce kłóci się z zasadami rzetelności. Wypowiedz Pana Waldemara Burzyńskiego, zakładając, że  została przytoczona dosłownie oraz w pełnym kształcie, powinna zostać naszym zdaniem sprostowana oraz uzupełniona o niezbędne informacje. W przeciwnym wypadku, niewątpliwie, przyczyni się do wzrostu stygmatyzacji osób o orientacji innej niż heteroseksualna w odniesieniu do zakażeń HIV oraz zachorowań na AIDS, która jest skutecznie zwalczana przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

Z wyrazami szacunku
Grzegorz Tereszkiewicz, Zieloni 2004
Tomasz Szypuła, Kampania Przeciw Homofobii
Robert Piotr Łukasik, Zjednoczenie Pozytywni w Tęczy

 Tekst pt. „Przybywa zakażeń wirusem HIV” opublikowany 27.07.2011 w „Nowinach”:

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?