22 grudnia 2010

KPH pomaga w sprawie domniemanego homofobicznego zachowania policjantów

KPH udzieliło pomocy prawnej oraz monitoruje sprawę domniemanego homofobicznego zachowania policjantów.

Z relacji pokrzywdzonego, który na początku września wraz ze swoim parterem opuszczał jeden z warszawskich lokali, wynika, iż funkcjonariusze Policji, przekraczając uprawnienia służbowe dokonali zatrzymania bez podania przyczyny, ani podstawy prawnej, a następnie dopuścili się przemocy fizycznej, używając przy tym gazu łzawiącego. Zdarzeniu towarzyszyły wyzwiska o charakterze dyskryminacyjnym, które odnosiły się w sposób bezpośredni i wulgarny do homoseksualnej orientacji pokrzywdzonego.

Więcej informacji na stronie www.monitoring.kph.org.pl.