07 marca 2009

KPH pomaga prześladowanemu gejowi z Wietnamu

KPH przystąpiła do udziału w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy obywatelowi Socjalistycznej Republice Wietnamu w Polsce.

Prawnicy z Grupy Prawnej Kampanii Przeciw Homofobii złożyli w dniu dzisiejszym do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców wniosek o dopuszczenie KPH do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest nadanie statusu uchodźcy obywatelowi Socjalistycznej Republiki Wietnamu.
Kampania Przeciw Homofobii jest organizacją społeczną przeciwdziałającą dyskryminacji osób LGBT oraz działającą w celu pomocy tym osobom w toku prowadzonych postępowań sądowych i administracyjnych w Polsce. W związku z tym KPH wielokrotnie podejmowała i nadal podejmuje działania na rzecz osób LGBT, które poszukują w Polsce ochrony z powodu prześladowania ich ze względu na ich orientację seksualną w krajach pochodzenia