Wesprzyj KPH

KPH przystąpiła do udziału w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy obywatelowi Socjalistycznej Republice Wietnamu w Polsce.

Prawnicy z Grupy Prawnej Kampanii Przeciw Homofobii złożyli w dniu dzisiejszym do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców wniosek o dopuszczenie KPH do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest nadanie statusu uchodźcy obywatelowi Socjalistycznej Republiki Wietnamu.
Kampania Przeciw Homofobii jest organizacją społeczną przeciwdziałającą dyskryminacji osób LGBT oraz działającą w celu pomocy tym osobom w toku prowadzonych postępowań sądowych i administracyjnych w Polsce. W związku z tym KPH wielokrotnie podejmowała i nadal podejmuje działania na rzecz osób LGBT, które poszukują w Polsce ochrony z powodu prześladowania ich ze względu na ich orientację seksualną w krajach pochodzenia

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?