Wesprzyj KPH

KPH proponuje minister Radziszewskiej utworzenie zespołu do spraw przeciwdziałania dyskryminacji i nietolerancji osób LGBT. 

 

Poniżej list do minister Radziszewskiej:

 

Warszawa, dnia 23 marca 2009 r.

Sz. P. Minister Elżbieta Radziszewska
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
Szanowna Pani Minister,

Ze zdziwieniem przeczytałam na stronie internetowej kierowanego przez Panią urzędu informacje o różnych formach dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Dotyczą one głównie dyskryminacji w zatrudnieniu przedstawiając tylko wycinek problematyki dyskryminacji osób homo- i biseksualnych w Polsce. Jeden z przykładów może także powielać stereotyp osób homoseksualnych jako nosicieli wirusa HIV. Co ważne, przedstawione przez Panią przypadki dyskryminacji osób będących nosicielami wirusa HIV, a jednocześnie homoseksualnych, nie są znane organizacjom LGBT.  
W związku z powyższym, mając na uwadze unikanie tego typu problemów, chciałabym zaproponować Pani utworzenie zespołu do spraw przeciwdziałania dyskryminacji i nietolerancji osób LGBT, który pomagałby Pani w rozwiązywaniu konkretnych problemów nurtujących nasze środowisko. Podobne zespoły zostały powołane przez Panią w ostatnim czasie, ale żaden z nich nie zajmuje się dyskryminacją ze względu na orientację seksualną. Wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych oraz ekspertów i ekspertek zajmujących się tą problematyką z pewnością pomoże w lepszej pracy administracji rządowej i wykonywaniu przez nią zobowiązań w zakresie ochrony praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji.

Z nadzieją na współpracę łączę wyrazy szacunku,

Marta Abramowicz
Prezes
Kampania Przeciw Homofobii

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?