Wesprzyj KPH

Wróć

KPH odpytuje kandydatów na Prezydenta RP ze związków partnerskich – podsumowanie akcji

Na początku kwietnia Kampania Przeciw Homofobii rozpoczęła akcję odpytywania osób kandydujących na urząd Prezydenta RP z tematu związków partnerskich. Do pytań zadanych przez KPH ustosunkowało się dwóch kandydatów i jedna kandydatka. 

[Zobacz więcej…]

Chcąc sprawdzić jak kandydaci i kandydatki na prezydenta odnoszą się do związków partnerskich, Kampania Przeciw Homofobii wystosowała pisma do sztabów wyborczych osób kandydujących na urząd Prezydenta RP. Wszystkim politykom zadano dwa pytania dotyczące regulacji prawnych związków par jednopłciowych: czy po objęciu urzędu prezydenta wystąpi Pan/Pani z inicjatywą ustawodawczą mającą na celu wprowadzenie regulacji prawnej dotyczącej związków partnerskich oraz czy Pan/Pani podpisze projekt ustawy o związkach partnerskich jeśli zostanie Panu/Pani przedłożony. Pomimo starań, jakie zostały włożone w to, by uzyskać odpowiedzi na zadane pytania (przykładowo do sztabu wyborczego Bronisława Komorowskiego KPH zadzwoniła 40 razy), jedynie Janusz Palikot, Magdalena Ogórek i Paweł Kukiz zmierzyli się z zadanymi przez KPH pytaniami.

Janusz Palikot, jako jedyny kandydat, poza Anną Grodzką i Wandą Nowicką, którym nie udało się zebrać wymaganej liczby podpisów, zorganizował spotkanie z organizacjami LGBT. Kandydat Twojego Ruchu zapewnił, że jako Prezydent RP wystąpiłby z inicjatywą ustawodawczą mającą na celu wprowadzenie regulacji prawnej dotyczącej związków partnerskich. Polityk podkreślił, że w tej kadencji zgłaszał trzykrotnie projekt ustawy w tej sprawie (wszystkie zostały odrzucone). Zadeklarował również, że w przypadku, gdyby doszło do głosowania nad projektem posła Dunina, głosowałby na tak, a zaraz potem złożyłby projekt jego nowelizacji. Na pytanie dotyczące adopcji dzieci przez pary jednopłciowe odpowiedział, że popiera taką formę adopcji, ale tylko w przypadku, gdy jedno z partnerów jest biologicznym rodzicem tego dziecka.

Podobne stanowisko dotyczące ustawy o związkach partnerskich reprezentuje Magdalena Ogórek, która na pytania KPH odpowiedziała mailowo. Kandydatka na Prezydenta RP uważa, że państwo powinno umożliwiać obywatelom organizowanie swojego życia w sposób najbardziej dla nich dogodny, dlatego też popiera inicjatywę wprowadzenia związków partnerskich i jako Prezydent RP podpisałaby taką ustawę.

Wymijającej odpowiedzi udzielił sztab wyborczy Pawła Kukiza, który temat ustawy o związkach partnerskich uważa za budzący w społeczeństwie skrajne emocje. Kukiz, postrzegając obywatelski charakter prezydentury, nie wyklucza przeprowadzenia w tej sprawie referendum. Jak podkreślił szef jego sztabu wyborczego – „Paweł Kukiz, jako prezydent, z pewnością nie lekceważyłby głosów, które płyną ze społeczeństwa, lecz starał się je odpowiednio wyważyć i szukać kompromisów z poszanowaniem grup, pewnym postulatom przeciwnych”.

Ignorancją w stosunku do elektoratu LGBT wykazali się politycy prowadzący w sondażach wyborczych – Bronisław Komorowski i Andrzej Duda, którzy nie ustosunkowali się do pytań KPH. Niemniej jednak bazując na odpowiedziach, których politycy udzielili podczas hangoutów organizowanych przez portal Gazeta.pl we współpracy z Google i MamPrawoWiedziec.pl, możliwe jest określenie stosunku kandydatów PO i PiS do kwestii ustawy o związkach partnerskich. Obecny prezydent zapytany o ustawę stwierdził, że nie ma powodu, by ustosunkowywać się do czegoś, czego nie ma. Natomiast Andrzej Duda zapytany o związki partnerskie nie ukrywał swojego negatywnego stosunku do ustawy regulującej prawnie związki par jednopłciowych. Zdaniem kandydata Pis „Nie załatwia się spraw ważnych, a pcha rozwiązania związane z ideologią lewacką, niszczącą tradycyjny model rodziny, będący gwarancją tego, że ludzkość w ogóle jest. Ta gwarancja to małżeństwo. Rozumiem, że są sytuacje, gdy ludzie chcą sobie nawzajem pomagać. Więzy przyjazne, opieki. W tym zakresie mogłyby być przygotowane rozwiązania prawne. Ale nie w kierunku legalizacji małżeństw homoseksualnych. Na to się nigdy nie zgodzę.”

Pozostali kandydaci, którymi są: Grzegorz Braun, Adam Jarubas (PSL), Janusz Korwin-Mikke (Korwin), Marian Kowalski (Ruch Narodowy), Paweł Tanajno (Demokracja Bezpośrednia) i Jacek Wilk (Kongers Nowej Prawicy) również nie odpowiedzieli na pytania zadane im przez Kampanię Przeciw Homofobii, ukazując tym samym swój lekceważący stosunek do kwestii istotnych dla głosujących 10 maja wyborców LGBT.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?