17 grudnia 2010

KPH obserwuje proces

Rozprawa w sprawie o naruszenie dóbr osobistych osoby homoseksualnej. KPH przesłała opinię przyjaciela sądu oraz będzie obserwatorem postępowania. 
28 grudnia 2010 r. w Warszawie o godz. 11.00 w sali nr 235 (Al. Solidarności 127) odbędzie się posiedzenie Sadu Okręgowego w sprawie XXV C 391/09 Sławomir Kuleta przeciwko UKSW. KPH przesłała opinię przyjaciela sądu do sprawy oraz będzie obserwatorem postępowania.