Wesprzyj KPH

W środę 15 kwietnia kandydat na urząd prezydenta, Janusz Palikot spotkał się w Sejmie z przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji działających na rzecz osób LGBT. Spotkanie było odpowiedzią na list wystosowany w pierwszym tygodniu marca przez Kampanię Przeciw Homofobii do sztabów wyborczych wszystkich kandydatów i kandydatek ubiegających się o urząd Prezydenta RP.

[Zobacz więcej…]

Blisko 2 miliony wyborców w Polsce to osoby homo- i biseksualne oraz transpłciowe. Mimo to większość polityków i polityczek biorących udział w trwającej obecnie kampanii wyborczej nie porusza w swych wystąpieniach tematów istotnych dla tej części elektoratu. Chcąc sprawdzić jak kandydaci i kandydatki na prezydenta odnoszą się do związków partnerskich, Kampania Przeciw Homofobii wystosowała pisma do ich sztabów wyborczych. KPH chce wiedzieć czy dany kandydat lub kandydatka po objęciu urzędu prezydenta wystąpi z inicjatywą ustawodawczą mającą na celu wprowadzenie regulacji prawnej dotyczącej związków partnerskich oraz czy dana osoba podpisze projekt ustawy o związkach partnerskich jeśli zostanie jej przedłożony.

Podczas spotkania Janusz Palikom potwierdził, że wciąż popiera większość postulatów prezentowanych przez środowiska LGBT. Zapewnił, że jako Prezydent RP wystąpiłby z inicjatywą ustawodawczą mającą na celu wprowadzenie regulacji prawnej dotyczącej związków partnerskich. Polityk podkreślił, że w tej kadencji zgłaszał trzykrotnie projekt ustawy w tej sprawie (wszystkie zostały odrzucone). W przypadku, gdyby doszło do głosowania nad projektem posła Dunina, Palikot głosowałby na tak, a zaraz potem złożyłby projekt jego nowelizacji. Na pytanie dotyczące adopcji dzieci przez pary jednopłciowe odpowiedział, że popiera taką formę adopcji, ale tylko w przypadku, gdy jedno z partnerów jest biologicznym rodzicem tego dziecka. Na poparcie ze strony polityka może liczyć również stworzona przez Annę Grodzką ustawa o uzgadnianiu płci.

W marcu z organizacjami LGBT spotkały się Anna Grodzka i Wanda Nowicka. Polityczkom nie udało się zebrać wystarczającej liczby podpisów, aby mogły kandydować na urząd głowy państwa. Na list odpowiedział również Paweł Kukiz, który zrezygnował z możliwości spotkania z przedstawicielami społeczności LGBT. Kampania Przeciw Homofobii będzie zabiegała o możliwość spotkania z pozostałymi osobami kandydującymi na urząd Prezydenta RP.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?