Wesprzyj KPH

Przedstawiciele Kampanii Przeciw Homofobii wzięli udział w spotkaniu z Pełnomocniczką Rządu ds Równego Traktowania Agnieszką Kozłowską Rajewicz ws. penalizacji przestępstw z nienawiści.

W spotkaniu uczestniczyła Pełnomocniczka Rządu ds Równego Traktowania – Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz oraz wiceminister sprawiedliwości Michał Królikowski.

Pani Pełnomocnik podtrzymała swoje wcześniejsze stanowisko, z aprobatą odnosząc się do projektu przedstawionego przez organizacje pozarządowe. Minister Wróblewski był bardziej sceptycznie nastawiony do problemu, argumentując niemożliwość wprowadzenia proponowanych uregulowań m.in. techniką prawodawczą i stosowania prawa i specyfiką prawa karnego. Utrzymywał, iż na mocy istniejących przepisów przestępstwa z nienawiści i mowa nienawiści mogą być skutecznie ścigane, a zmiany wymaga jedynie praktyka ich stosowania. Kategorycznie opowiedział się także przeciwko umieszczeniu sformułowania 'orientacja seksualna’ w treści przepisów 256 i 257 kk, sugerując jednocześnie zastąpienia tego sformułowania innym – celem – jak uzasadnił ułatwienia interpretacji organom stosującym prawo.

Nie dało się jednak uniknąć wrażenia, iż Minister Królikowski z powodów ideologicznych i politycznych nie widzi potrzeby zwiększenia ochrony obywateli i obywatelek przed przestępstwami z nienawiści motywowanymi m.in. homofobią, a kwestie legislacyjne stanowią jedynie zabieg 'dyplomatyczny’. Pełnomocniczka Rządu zapowiedziała jednak, iż jej biuro zorganizuje konferencję ekspercką poświęconą tematyce mowy i przestępstw z nienawiści, tak aby wypowiedzieć się na ten temat mogła szersza rzesza ekspertów.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?