27 lutego 2015

KPH na międzynarodowej konferencji „Sport respects your rights” w Wiedniu

W dniach 26 – 27 lutego w Wiedniu odbędzie się organizowana przez Sportunion Osterreich międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt „Sport respects your rights”. Kampanię Przeciw Homofobii na konferencji reprezentować będzie Slava Melnyk – koordynator polskiej części projektu oraz członek zarządu KPH.

[Zobacz więcej…] 

 Celem projektu „Sport respects your rights” jest dostarczenie młodym Europejczykom wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu oraz zapobiegania przemocy w sporcie ze względu na płeć, orientację seksualną i tożsamość płciową. Podczas odbywającej się w Wiedniu konferencji osoby reprezentujące organizacje partnerskie projektu przedstawią wyniki swojej pracy. Ponadto uczestnicy i uczestniczki konferencji będą mieli możliwość wysłuchania debaty, w której udział wezmą m.in. Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego – Ulrike Lunacek, Minister ds. Młodzieży i Rodziny Austrii – Dr. Sophie Karmasin oraz były sprawozdawca Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy ds. LGBT – Robert Biedroń.