Wesprzyj KPH

KPH interweniuje w sprawie realizacji przez polski rząd rekomendacji Komitetu ds. Praw Społecznych Rady Europy.

Poniżej treść pisma w tej sprawie:

Warszawa, dnia 15 stycznia 2009 r.
 

Pani

Jolanta Fedak

Minister Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

 

 Szanowna Pani Minister,

 
W imieniu Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii, ogólnopolskiej organizacji działającej na rzecz osób homo-, bi- i transseksualnych, zwracam się do Pani Minister z uprzejmym zapytaniem o najbliższe plany kierowanego przez Panią resortu odnośnie realizacji ostatnich uwag, przedstawionych przez działający w ramach Rady Europy Europejski Komitet ds. Praw Społecznych.

W swoich uwagach (Conclusions XIX – 1) z listopada 2008 r. do 7 rządowego sprawozdania z wykonywania postanowień Europejskiej Karty Społecznej z dnia 18 października 1961 r., której Polska jest sygnatariuszem, Komitet skrytykował rząd polski m.in. za bierność w przeciwdziałaniu dyskryminacji osób LGBT (lesbijek, gejów, osób bi- i transseksualnych) w zatrudnieniu. Pragnę zaznaczyć, że Komitet, powołując się m.in. na dane przedstawione przez prawników kierowanej przeze mnie organizacji, wezwał rząd polski do przedstawienia w następnym raporcie informacji na temat działań podjętych na rzecz zwalczania dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej, jak również do przedstawienia praktyki sądów polskich w zakresie stosowania przepisów zakazujących nierównego traktowania osób LGBT w pracy. Komitet zainteresował się także prowadzoną przez Helsińską Fundację Praw Człowieka sprawą zwolnionego przez byłego Ministra Edukacji Narodowej                R. Giertycha, Dyrektora CODN – Mirosława Sielatyckiego i wezwał rząd do przedstawienia informacji na temat rezultatów postępowania sądowego.

W związku z powyższym będę wdzięczny, za przesłanie informacji na temat planów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odnośnie konieczności zrealizowania przedstawionych przez Europejski Komitet ds. Praw Społecznych uwag. Jednocześnie pragnę podkreślić pełną gotowość i wolę współpracy Kampanii Przeciw Homofobii z kierowanym przez Panią Minister resortem celem zidentyfikowania najważniejszych problemów związanych z dyskryminacją z powodu orientacji seksualnej w zatrudnieniu i wypracowania konkretnego planu przeciwdziałania temu zjawisku.

 
Z poważaniem,

 

Robert Biedroń

Prezes

Kampania Przeciw Homofobii

 
 

 

Do wiadomości
 

– Dr Hanna Machińska – Dyrektor Biura Informacji Rady Europy, Al. Niepodległości     22, 02-653 Warszawa
 

– Elżbieta Radziszewska  – Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania, KPRM Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
 

– Dr Janusz Kochanowski – Rzecznik Praw Obywatelskich, Aleja Solidarności 77,

00 – 090 Warszawa
 

– Danuta Przywara – Prezes Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?