Wesprzyj KPH

W związku z informacjami Gazety Wyborczej i Polski Głosu Wielkopolskiego dotyczących homofobicznych wypowiedzi Pana Marka Sieniawskiego, wiceprzewodniczącego „S” w Urzędzie Miasta Poznania, zamieszczonej na łamach ogólnodostępnego biuletynu „S” prezes KPH wystosował pismo do Prezydenta Miasta Poznania i przewodniczących związku zawodowego „Solidarność”.

Warszawa, 18 stycznia 2011r.,

Prezydent Miasta Poznania
Ryszard Grobelny
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań

Szanowny Panie Prezydencie,

Z zaskoczeniem przeczytałem pisemną wypowiedź Pana Marka Sieniawskiego, wiceprzewodniczącego „S”, dotyczącą par  jednopłciowych zamieszczoną w biuletynie zakładowej „S”, który jest publicznie dostępny i rozpowszechniany wśród klientów i pracowników Urzędu Miasta Poznania.

Ubolewam, że zwroty jakie jak „Gej to bogaty pedał.” czy „Dwóch gejów funduje sobie noworodka płci męskiej, a wszyscy poprawni politycznie pieją z zachwytu. Zgroza.” znalazły się w oficjalnym biuletynie związku zawodowego, którego jednym z głównym zadań jest stanie na straży równouprawnienia grup osób szczególnie wrażliwych na dyskryminację. Pragnę także zwrócić uwagę, iż to w art. 113 Kodeksu pracy w brzmieniu „Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna.” została najpełniej wyrażona zasada równego traktowania, w tym także ze względu na orientację seksualną. Tym bardziej dziwi mnie taka postawa wiceprzewodniczącego związku zawodowego.

Ponadto do podstawowych obowiązków Pana Sieniawskiego, jako pracownika samorządowego należą, zgodnie z art. 24 Ustawy o pracownikach samorządowych „zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim”. Treść wypowiedzi Pana Sieniawskiego, a także ogólny jej ton stoją w sprzeczności z powyższą zasadą.

Przyjmuję do wiadomości przeprosiny Pana Sieniawskiego, za użycie słowa „pedał”. Nie zmienia to jednak faktu, iż zachowanie Pana Sieniawskiego, który swoją prywatną opinię wyraził w dość niewybrednych słowach na łamach biuletynu organizacji pracowniczej, było wysoce niestosowne. Wyrażam przy tym nadzieję, iż w przyszłości będzie Pan zwracał baczniejszą uwagę na problem postaw dyskryminacyjnych oraz ich wyrażania i upubliczniania przez Pana podwładnych.

Z wyrazami szacunku

Tomasz Szypuła

Kampania Przeciw Homofobii
Prezes zarządu

Do wiadomości:
Piotr Duda – Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Jarosław Lange –  Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

Więcej informacji:

http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36001,8956864,Solidarnosc_w_urzedzie__Gej_to_bogaty_pedal.html

http://www.poznan.naszemiasto.pl/artykul/741098,sieniawski-nie-zostanie-ukarany-film,2,id,t,n.html

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?