Wesprzyj KPH

Prezes Kampanii Przeciw Homofobii interweniuje u przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz przewodniczącego Rady Etyki Mediów w sprawie audycji wyemitowanej w dniu 13.10.2011 w radiu RMF FM zawierającej treści homofobiczne i transfobiczne, a także dyskryminujące z powodu płci.

Warszawa, 13 października 2011 r.

Sz. P. Jan Dworak
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Szanowny Panie Przewodniczący,

W dniu 13 października 2011 roku w ok. godziny 8:20 na antenie radia RMF FM, a także na stronie internetowej http://www.rmf.fm/au/laska-marszalka,wsd,2806.html został wyemitowany materiał stojący w mojej opinii w sprzeczności z art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji z późn. zm., który mówi:

Audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, w szczególności nie mogą zawierać treści nawołujących do nienawiści lub dyskryminujących ze względu na rasę, niepełnosprawność, płeć, wyznanie lub narodowość.

W mojej opinii wyrażenie „pan Ania Grodzki” jest jaskrawą dyskryminacją ze względu na płeć i tożsamość płciową, zwłaszcza w kontekście procesu korekty płci, który przeszła posłanka-elekt Anna Grodzka. Także zdanie: „Chodzą sprzeczne słuchy w pustych na razie kuluarach; wg jednych poseł Biedroń marzy o lasce marszałkowskiej, wg innych – ma ją gdzieś.” zawiera podtekst seksualny i homofobiczny, dyskryminuje posła-elekta Roberta Biedronia z powodu jego orientacji seksualnej i jest sprzeczne dobrymi obyczajami.

W mojej opinii takie uwagi godzą w dobro społeczne, jakim jest poszanowanie woli wyborców, a także wolności wyrażania własnej tożsamości, która jest jednym z podstawowych praw człowieka.

Zwracam się do Pana Przewodniczącego o interwencję w tej sprawie i do nałożenia na nadawcę prawem przewidzianych sankcji.

Z poważaniem

Tomasz Szypuła
Prezes zarządu

Do wiadomości:
Prezes zarządu i Dyrektor Programowy RMF FM Tadeusz Sołtys

Warszawa, 13 października 2011 r.

Sz. P. Ryszard Bańkowicz
Przewodniczący Rady Etyki Mediów
ul. Woronicza 17
Bud. B15, pok. 13/13A
00 – 999 Warszawa

W dniu 13 października 2011 roku w ok. godziny 8:20 na antenie radia RMF FM, a także na stronie internetowej http://www.rmf.fm/au/laska-marszalka,wsd,2806.html został wyemitowany materiał stojący w mojej opinii w sprzeczności z Kartą Etyczną Mediów, która mówi:

Dziennikarze, wydawcy, producenci i nadawcy szanując niezbywalne prawo człowieka do prawdy, kierując się zasadą dobra wspólnego, świadomi roli mediów w życiu człowieka i społeczeństwa obywatelskiego przyjmują tę Kartę oraz deklarują, że w swojej pracy kierować się będą następującymi zasadami:
(…)
Zasadą szacunku i tolerancji – czyli poszanowania ludzkiej godności, praw dóbr osobistych, a szczególnie prywatności i dobrego imienia.

W mojej opinii wyrażenie „pan Ania Grodzki” jest jaskrawą dyskryminacją ze względu na płeć i tożsamość płciową, zwłaszcza w kontekście procesu korekty płci, który przeszła posłanka-elekt Anna Grodzka. Także zdanie: „Chodzą sprzeczne słuchy w pustych na razie kuluarach; wg jednych poseł Biedroń marzy o lasce marszałkowskiej, wg innych – ma ją gdzieś.” zawiera podtekst seksualny i homofobiczny, dyskryminuje posła-elekta Roberta Biedronia z powodu jego orientacji seksualnej i jest sprzeczne dobrymi obyczajami.

W mojej opinii takie uwagi godzą w dobro społeczne, jakim jest poszanowanie woli wyborców, a także wolności wyrażania własnej tożsamości, która jest jednym z podstawowych praw człowieka.

Zwracam się do Pana Przewodniczącego o zajęcie stanowiska i wyznaczenie przez Radę standardu etycznego wypowiedzi dotyczących tożsamości płciowej i orientacji seksualnej osób publicznych, a także zwykłych obywateli.

Z poważaniem

Tomasz Szypuła
Prezes zarządu

Do wiadomości:
Prezes zarządu i Dyrektor Programowy RMF FM Tadeusz Sołtys

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?