Wesprzyj KPH

Władze dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zdecydowały, że w tym roku dzielnica nie będzie współorganizować „Tygodnia Równości na Ursynowie” – wydarzenia kulturalnego, którego nadrzędnym celem jest szerzenie wśród mieszkańców i mieszkanek Warszawy postaw otwartości i szacunku oraz wartości, jaką jest równość wszystkich obywateli. W odpowiedzi na decyzję władz dzielnicy Kampania Przeciw Homofobii wystosowała list do burmistrza Ursynowa – Roberta Kempy.

[Zobacz więcej…]

Treść listu wystosowanego przez Kampanię Przeciw Homofobii do burmistrza dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy:

Szanowny Panie Burmistrzu,

w imieniu Kampanii Przeciw Homofobii, ogólnopolskiej organizacji pożytku publicznego zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, pragnę wyrazić nasze oburzenie związane z odmowną decyzją w sprawie organizacji na terenie dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy „Tygodnia Równości na Ursynowie” – wydarzenia, którego nadrzędnym celem jest szerzenie wśród mieszkańców i mieszkanek Warszawy postaw otwartości i szacunku oraz wartości, jaką jest równość wszystkich obywateli.

W ostatnich latach w programie wspomnianego wyżej wydarzenia znajdowały się warsztaty i szkolenia podnoszące kompetencje kadry szkolnej oraz młodzieży w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji oraz przemocy, otwarte spotkania dla całych rodzin pozwalające na zgłębienie tematyki różnorodności 

i wykluczenia, także z takich przyczyn jak płeć, niepełnosprawność i ubóstwo, konkursy foto-plastyczne dla najmłodszych i inne. Wszystkie te wydarzenia, oprócz poszerzania wiedzy osób uczestniczących, wzmacniały także zamieszkujące dzielnicę osoby narażone na wykluczenie, ich rodziny i bliskich, oraz pozwalały na budowanie więzów porozumienia i z innymi mieszkańcami.

Zgodnie z treścią programu wyborczego Platformy Obywatelskiej, której jest Pan członkiem, „Polityka kulturalna państwa powinna wzmacniać kapitał społeczny, budując kreatywność, ale także więzi międzyludzkie, wzmacniać sens wspólnoty i poczucia własnej wartości Polek i Polaków”. Brak zgody na organizację „Tygodnia Równości na Ursynowie” na terenie dzielnicy, której jest Pan burmistrzem, stoi w opozycji do programu reprezentowanej przez Pana partii oraz zadań stawianych przed Pana urzędem. Odmawiając Fundacji Wolontariat Równości zorganizowania „Tygodnia Równości na Ursynowie” pozbawia Pan mieszkańców i mieszkanki Warszawy możliwości uczestniczenia w wydarzeniu kulturalnym, któremu przez cztery lata udało się zrealizować wszystkie cele polityki kulturalnej wymienione w programie PO. Pańska decyzja to kolejny przykład tego, że politycy PO, którzy sprawują władzę w Warszawie, ignorują potrzeby grup narażonych na wykluczenie społeczne, w tym osób LGBT. Nie wydając zgody na organizację przez Fundację Wolontariat Równości „Tygodnia Równości na Ursynowie” odbiera Pan osobom LGBT możliwość brania aktywnego udziału we współtworzeniu życia społeczno-kulturalnego miasta.

W związku z powyższym Kampania Przeciw Homofobii nalega na ponowne rozpatrzenie wniosku Fundacji Wolontariat Równości, która wyszła do Pana z propozycją organizacji „Tygodnia Różnorodności na Ursynowie” – wydarzenia kulturalnego, które przez ostatnie cztery lata było organizowane na terenie dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy i cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno ze strony mieszkanek i mieszkańców Ursynowa jak i innych dzielnic Warszawy.

Z poważaniem,

  

Agata Chaber

Prezes Kampanii Przeciw Homofobii

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?