Wesprzyj KPH

KPH wystosowało list do Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego o wypowiedzenie się o 'naukowości’ dr Paula Camerona. Czekamy na odpowiedź.

Poniżej zamieszczamy treść listu do Prezesa Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego Zbigniewa Lwa-Starowicza: 

 

 

Warszawa, dnia 14.05.2009r.

Szanowny Panie Prezesie,

W imieniu Stowarzyszenia Kampanii Przeciw Homofobii, ogólnopolskiej organizacji działającej na rzecz przeciw działania dyskryminacji osób homo-, biseksualnych i transgenderowych prosimy Polskie Towarzystwo Seksuologicznego o zajęcie stanowiska w sprawie wyników badań głoszonych przez dr Paula Camerona dotyczących osób homoseksualnych. Autorytet Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego jest dla nas bardzo ważny i mógłby pomóc w prowadzonej debacie, która dotyczy tolerancji nie tylko dla osób bi- i homoseksualnych, ale także dla każdej grupy społecznej, która od wieków zmaga się obalaniem krzywdzących stereotypów.

Podczas niedawnego pobytu w Polsce Cameron wygłosił wiele wykładów, również na uczelniach wyższych, podczas których przedstawił „zagrożenia dla społeczeństwa niesione przez homoseksualizm”. Treść swoich wypowiedzi oparł na zbiorze niepotwierdzonych badań z początków XX-wieku oraz na wątpliwej jakości badaniach własnych. Metodologia samego dr Camerona pełna jest błędów i uderza w rzetelność psychologów, seksuologów i socjologów na całym świecie.

Już w 1985 roku Amerykańskie Towarzystwo Socjologiczne (ASA) ogłosiło, że Paul Cameron mimo upomnień wielokrotnie źle interpretował i fałszował wyniki badań socjologicznych nienależących do niego oraz iż nie ma on wymaganych umiejętności do korzystania z badań socjologicznych, nie jest on socjologiem i wnioski wyciągane przez niego w celu agitacji przeciw ochronie podstawowych praw osób homoseksualnych są fałszywe i całkowicie bezpodstawne. W sierpniu 1996 Kanadyjskie Towarzystwo Psychologiczne (CPA) oskarżyło Camerona o nadinterpretację i fałszowanie wyników ich badań społecznych oraz ogłosiło, iż nie chce być w żaden sposób łączone z teoriami i interpretacjami badań przedstawianych przez Camerona w jego publikacjach.
 
Na wykładach Camerona można było także dostać ulotki zawierające podsumowanie jego poglądów wygłoszonych na wykładzie, które załączam do niniejszego pisma. Ulotki te zostały wydane i są dystrybuowane w Polsce przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi. Cameron zaprezentował w nich wyniki badań pomawiające osoby homoseksualne m.in. o morderstwa, masowe mordy i nagminne molestowanie dzieci. Cameron sugeruje również, iż grupy homoseksualne są fizycznie zagrażające dla społeczeństwa twierdząc, iż 6 najgroźniejszych amerykańskich zabójców było osobami homoseksualnymi!

Obawiamy się, że informacje zawarte w ogólnodostępnych ulotkach i wykłady Camerona nasilą przemoc fizyczną i werbalną, z jaką spotykają się osoby homoseksualne w Polsce, ponieważ promują wizerunek osób homoseksualnych jako osób gorszej kategorii, niemających prawa do istnienia na równi z innymi. Dlatego za konieczną uważamy reakcję autorytetów naukowych.

Łączę wyrazy szacunku

Marta Abramowicz
Prezes
Kampania Przeciw Homofobii

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?