Wesprzyj KPH

KPH dziękuje posłowi Pawłowskiemu za poparcie dla zmian nowelizacji ustawy o pożytku publicznym. 

Warszawa, 18 grudnia 2009 r.

Pan
Sylwester Pawłowski
Poseł na Sejm RP

Szanowny Panie Pośle,

W imieniu Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii, ogólnopolskiej organizacji działającej na rzecz przeciwdziałania nietolerancji z powodu orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, pragnę serdecznie podziękować za działania Pana Posła na rzecz włączenia do nowelizowanej ostatnio ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie propozycji zapisów o uznaniu zwalczania homofobii i dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej za działania ze sfery pożytku publicznego.
Niestety, wrogo nastawiona do idei praw człowieka prawicowa większość parlamentarna odrzuciła tę cenną inicjatywę. Co więcej, nawet Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania, Elżbieta Radziszewska, odpowiedzialna za zwalczanie dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej głosowała przeciwko przyjęciu tych przepisów.

Z poważaniem
Marta Abramowicz
Prezeska Zarządu      

Do wiadomości:
Grzegorz Napieralski – Przewodniczący Klubu Poselskiego Lewica
Izabela Jaruga Nowacka – Wiceprzewodnicząca Klubu Poselskiego Lewica

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?