Wesprzyj KPH

W połowie czerwca Kampania Przeciw Homofobii skonfrontuje się w sądzie z tygodnikiem „Do Rzeczy”. Sprawa dotyczy Tęczowego Piątku i listy szkół biorących w nim udział, której KPH nie przedstawiło dziennikarzowi „Do Rzeczy” w obawie przed medialnym atakiem na młodzież.

Tęczowy Piątek to cykliczna akcja odbywająca się od trzech lat w ostatni piątek października, która ma na celu pokazać młodzieży LGBTQI, że w szkole jest miejsce również dla niej – że może czuć się w niej bezpiecznie i w pełni realizować swój potencjał. Kampania Przeciw Homofobii jest inicjatorem Tęczowego Piątku, ale to nauczyciele i nauczycielki wraz z uczniami i uczennicami sami prowadzą zajęcia, decydują o przekazywanych treściach i aktywnościach jakie będą podejmowane w ramach akcji.

Tygodnik „Do Rzeczy” negatywnie relacjonował akcję wpisując się stygmatyzujący i atakujący ją medialny przekaz,  pomimo tego, że Tęczowy Piątek realizuje założenia Ustawy Prawo oświatowe, która w swojej preambule przewiduje, że „szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”. Decyzja „Do Rzeczy” o wytoczeniu sprawy sądowej KPH wskazuje na to, że tygodnik objął strategię, która wykorzystuje prawo do uzyskania informacji o działalności Kampanii Przeciw Homofobii w celu szykanowania KPH oraz osób zaangażowanych w organizację Tęczowego Piątku w różnych szkołach i zniechęcania ich do organizacji akcji w jej kolejnej edycji.

O szczegółach związanych ze sprawą będziemy informować na bieżąco.

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?