Wesprzyj KPH

Jest to pierwsza tego typu sprawa w Polsce dotycząca dyskryminacji na uczelni państwowej osoby o homoseksualnej orientacji.

Przed Sądem Okręgowym w Warszawie toczy się sprawa sądowa byłego doktoranta na jednym z większych warszawskich uniwersytetów o dyskryminację ze względu na orientację seksualną.

Z pozwem wystąpił były student studiów doktoranckich, w którym zarzucil uczelni, że po ujawnieniu swoich poglądów i orientacji seksualnej w wydanej przez siebie książce, doświadczył dyskryminującego i upokarzającego traktowania.

Po ujawnieniu orientacji seksualnej doktoranta, jego prośba o przedłużenie studiów spotkała się z decyzją odmowną, skutkiem czego został skreślony z listy studentów studiów doktoranckich i pozbawiony możliwości zatrudnienia na uczelni w charakterze pracownika naukowego.

KPH sporządziło opinię prawną w oparciu o art. 61 § 4 kodeksu postepowania cywilnego, w której zawarła uwagi dotyczące dyskryminacji osób LGBT w miejscu pracy oraz zastosowania w niniejszej sprawie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i przepisów prawa wspólnotowego.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?