Wesprzyj KPH

 

KPH wzięła udział w spotkaniu eksperckim zorganizowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich inicjującym współpracę organizacji pozarządowych z Komendą Główną Policji przy tworzeniu poradnika antydyskryminacyjnego  dla funkcjonariuszy policji. W spotkaniu wzięło udział kilkanaście organizacji zajmujących się ochroną praw grup narażonych na dyskryminację, przedstawiciele biura RPO oraz Komendy Głównej Policji.

Obecna na spotkaniu Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz wyraziła duże poparcie dla inicjatywy oraz podzieliła się uwagami dotyczącymi zawartości publikacji.

Insp. Krzysztof Łaszkiewicz – Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka Komendanta Głównego Policji, inicjator spotkania zaprezentował  działania antydyskryminacyjne  podjęte w policji w ciągu kilku ostatnich lat. Są wśród nich m.in. zmiana w sposobie rekrutacji (KPH brało udział w przygotowaniu założeń do dodatkowego modułu rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów/ek do szkół policyjnych), warsztaty dotyczące przestępstw z nienawiści dla funkcjonariuszy z działu prewencji czy też szkolenia dla komendantów na temat praw człowieka i zarządzania różnorodnością. Insp. Łaszkiewicz podkreślił konieczność stworzenia podręcznika antydyskryminacyjnego, jako niezbędnego elementu skutecznego wprowadzania polityki antydyskryminacyjnej w działania służb policyjnych.  Głównym celem podręcznika ma być dostarczenie policjantom/kom wiedzy na temat żyjących w Polsce grup narażonych na dyskryminację. Wśród informacji znajdą się m.in. specyficzne potrzeby i bariery wynikające z uwarunkowań kulturowo społecznych, najczęstsze formy i obszary dyskryminacji, stereotypy na temat danej grupy, dobre praktyki.

Organizacje pozarządowe uczestniczące w spotkaniu zostały zaproszone do współtworzenia podręcznika i przygotowania tekstów na temat danej grupy narażonej na dyskryminację. KPH przyłączyło się do zespołu redakcyjnego i przygotuje opracowanie dotyczące osób LGBT.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?