Wesprzyj KPH

Koalicja na Rzecz Równych Szans, której KPH jest członkinią zaprasza na konferencję prasową w sprawie ustawy o równym traktowaniu.

W konferencji wezmą udział m.in.:

Robert Biedroń – współzałożyciel i członek Zarządu Kampanii Przeciw Homofobii,

Krzysztof Śmiszek – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, koordynator Koalicji na Rzecz Równych Szans,

Wanda Nowicka – dyrektorka Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny,

Krystyna Mrugalska – wiceprzewodnicząca Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych i długololetnia Prezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Według ekspertów i ekspertek Koalicji na Rzecz Równych Szans, obecny projekt ustawy jest najsłabszym z dotychczas proponowanych przez kolejne rządy rozwiązań antydyskryminacyjnych.  Przyjęcie ustawy antydyskryminacyjnej w takim kształcie nie zapewni pokrzywdzonym osobom skutecznej ochrony przed dyskryminacją. Zapisy zawarte w projekcie ustawy są jednymi z najmniej skutecznych regulacji tego typu w całej Europie.    

Konferencja prasowa odbędzie się w 1 września (środa) o godzinie 12.00, w siedzibie Kampanii Przeciw Homofobii, ul. Żelazna 68 w Warszawie.

Koalicja na Rzecz Równych Szans to nieformalna platforma skupiająca szereg organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka i promowania zasady równości i niedyskryminacji. Koalicja powstała w odpowiedzi na niezadowalające i niedostatecznie przejrzyste prace rządu nad projektem ustawy o równym traktowaniu. Głównym celem platformy jest prowadzenie merytorycznego dialogu z rządem odpowiedzialnym za opracowanie kompleksowego i skutecznego prawa antydyskryminacyjnego. Członkowie platformy monitorują postępy prac nad ustawą równościową jednocześnie przedstawiając konkretne propozycje nowoczesnych rozwiązań prawnych w dziedzinie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?