Wesprzyj KPH

Konferencja Równość i Sprawiedliwość – prawa osób LGBTI (lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych) w XXI wieku. Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń!

Konferencja ta jest dwudniowym spotkaniem podsumowującym 18-miesięczny Projekt Equal-Jus organizowany dzięki dofinansowywaniu Komisji Europejskiej.

Konferencja odbędzie się we Florencji, w dniach 12-13 maja 2011 roku i będzie poruszać prawne aspekty praw podstawowych i prawa anty-dyskryminacyjnego w odniesieniu do orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Tematy skupiać się będą wokół europejskiego systemu prawnego (na poziomie regionalnym, krajowym, Unii Europejskiej i Rady Europy) oraz istotnych dla poruszanego zagadnienia elementach prawa międzynarodowego i komparatystyki prawniczej.
Konferencja organizowana jest przez partnerów Projektu Equal-Jus – Uniwersytet w Udine i organizację Avvocatura per diritti LGBT – Rene Lenford. KPH jest jedną z organizacji partnerskich projektu.

Organizatorzy oczekują od osób zainteresowanych udziałem w Konferencji zgłaszania proponowanych wystąpień:
1.    dotyczących prawnych aspektów orientacji seksualnej i tożsamości płciowej lub podejścia do praw podstawowych i równego traktowania mającego bezpośredni wpływ na w/w. standardy antydyskryminacyjne;
2.    skupiających się na europejskim, krajowym lub ponadnarodowym systemie prawnym;
3.    z zakresu prawa międzynarodowego, zawierających analizę prawno-porównawczą;
4.    z zakresu innych nauk w zakresie istotnym dla zrozumienia i promocji praw osób LGBTI.

zgłoszenia powinny być przesyłane w języku angielskim w dniach 29 listopada 2010 -24 stycznia 2011 na adres: papers@equalityandjustice.eu

Więcej szczegółów: http://business.ovh.net/~equaljus/drupal2/sites/default/files/EN_Equality%20and%20Justice%20Call%20for%20papers.pdf

Strona projektu:
http://www.equal-jus.eu

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?