Wesprzyj KPH

„Mowa nienawiści – opór i przeciwdziałanie” – taki tytuł nosi konferencja odbywająca się 10 grudnia w Kolegium Artes Liberales UW w Warszawie. Wśród panelistów i panelistek, którzy będą poszukiwać odpowiedzi na pytanie o skuteczność mowy nienawiści oraz zastanowią się nad możliwościami reagowania na nią m.in. prof. Monika Płatek, dr hab. Lech Nijakowski i prof. Maria Poprzęcka. Wydarzeniu matronuje Kampania Przeciw Homofobii wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz stowarzyszeniami Lambda Warszawa, Nigdy Więcej i Otwarta Rzeczpospolita.

Program konferencji dostępny TUTAJ.

Organizatorzy i organizatorki o konferencji: Nasz projekt jest próbą odpowiedzi na pytanie o skuteczność mowy nienawiści oraz możliwości reagowania na nią w sposób odpierający zakładane w niej poniżenie i uprzedmiotowienie oponenta czy oponentki. Jest to więc przede wszystkim badanie strategii i form oporu wobec artykułowanej w mowie bezpośredniej, mediach czy debacie publicznej nienawiści.

W naszym badaniu sprawdziliśmy, jakie formy oporu wobec mowy nienawiści obecne są w działaniach artystek i artystów, działaczek i działaczy organizacji pozarządowych oraz prawniczek i prawników. Planowaliśmy również rozmowy z przedstawicielkami i przedstawicielami policji i prokuratury, niemniej nasz projekt jest bardzo krótki, i okazało się to niemożliwe. Podczas konferencji chcemy podzielić się wynikami badań oraz zaproponować dyskusję nad oporem wobec mowy nienawiści, jego głównymi strategiami i warunkami skuteczności.

Dołącz do wydarzenia na facebooku TUTAJ.

Konferencję podzieliliśmy na dwie części. Pierwsza składa się z dwóch warsztatowych bloków dyskusyjnych, w których zaprezentowane zostaną nasze analizy, wyniki badań oraz propozycja, by wykorzystać kategorię kontrpubliczności w analizie “nienawistnej” sprawczości. Część druga natomiast to panel dyskusyjny, poświęcony strategiom oporu wobec mowy nienawiści z udziałem naszych gościń i gości, wybitnych przedstawicielek i przedstawicieli instytucji i organizacji oraz świata nauki.

Uczestnicy i uczestniczki projektu: dr Ewa Majewska (kierowniczka projektu), Paweł Knut (współautor i wykonawca projektu), dr Piotr Godzisz (uczestnik), Anna Wójcik (uczestniczka) i dr Sylwia Urbańska (uczestniczka).

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?